Guide för att skriva in text med funktionen punktskrift på skärm för iphone och ipad.

Här kommer en guide om att använda funktionen punktskrift på skärm på ipone och ipad.

Stort tack till Claudio som skrivit detta.

Guide för att Skriva punktskrift på skärm

I Apple enheter som kör IOS, såsom iPhone och iPad, finns det en inbyggd funktion som kallas för ”Punktskrift på skärm” med vilken man kan skriva punktskrift/Braille direkt på enhetens skärm. Med denna funktion blir hela enhetens skärmyta till ett punkttangentbord med stora knappar som motsvarar varje punkt i en punktskriftscell. Knapparna är dynamiska och flyttar sig efter var man sätter ner fingertopparna på skärmen.

Nödvändiga inställningar
Tänk på att inställningar, gester och namn i denna guide är hämtade från senaste IOS 12 och kan ändras i framtida versioner.

För att aktivera funktionen följ inställningsstegen nedan.
Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Voice Over > Rotor:
Markera alternativet punktskrift på skärm i listan över de olika rotorfunktionerna. Man har här möjlighet att välja placering i förhållande till rotorns andra objekt. Om man vill att punkttangentbordet ska komma fram så fort man roterar medsols en gång, och inte ha en specifik position i rotorn, så placerar man alternativet högst upp i listan.

Man bör också avaktivera inställningen ”Håll upp för att lyssna” som finns under Inställningar > Meddelande, eftersom denna inställning kan krocka med funktionen för punktskrift på skärm då händernas position gör att man ofta kommer åt telefonens närhetssensor.

Använda punktskrift på skärm
När man nu hamnar i ett skrivfält kan man komma åt punktinmatningen genom att rotera rotorn medsols en gång, eller fortsätta rotera tills man kommer till den plats där man valde att placera funktionen.

Punkttangentbordets olika lägen
I iPhone och iPad finns ett inbyggt gyroskop. Det är det som bestämmer hur punkttangentbordet i iPhonen/iPaden ska se ut. När man använder punktinmatning finns två olika lägen; ”liggande på bordsyta” och ”skärm bortvänd”.
Skärm bortvänd rekommenderas för iPhone, även om detta kan vara klurigt att få in i början. I detta läge placerar man fingrarna lodrätt över skärmen. Vid problem, se avsnittet med instruktioner för skärm bortvänd.
Liggande läge på bordsyta passar bättre på en iPad som har större skärm. I detta läge placerar man fingrarna vågrätt, som på en Perkins. Vid problem, se avsnittet med instruktioner för liggande läge på bordsyta.

Instruktioner för skärm bortvänd
Aktivera ett skrivfält, rotera till funktionen för punktskrift på skärm och lägg/håll telefonen plant, med skärmen uppåt. Talet säger då: ”liggande på bordyta”. Vänd sedan telefonen så att dess långsida kommer nedåt med skärmen bortvänd. Talet säger då: ”skärm bortvänd”. Man kan nu låsa riktningen genom att dra tre fingrar nedåt. Talet säger då: ”riktning låst” och man behöver då inte vara så försiktig med hur man håller telefonen när man skriver. Detta gör man endast en gång och inte varje gång man ska använda punktinmatningen.

Instruktioner för liggande läge på bordsyta
Aktivera ett skrivfält, lägg iPaden på en plan yta och rotera till punktskrift på skärm. Talet säger då: ”liggande på bordyta”. Man vänder sedan skärmen mot sig och talet säger då: ”skärm bortvänd”. Nu kan man lägga ner iPaden på ytan igen, talet säger då: ”liggande på bordyta”, och låsa riktningen genom att dra tre fingrar nedåt. Detta gör man endast en gång och inte varje gång man ska använda punktinmatningen.

Grepp och fingersättning
I det rekommenderade läget med skärmen bortvänd placerar man telefonen liggandes på högkant mellan händerna. Kläm försiktigt fast kortsidorna av telefonen i övre delen av handflatorna/tumvecken (detta kan variera med storleken på både händer och telefon) och sätt tummarna som stöd på baksidan av telefonen eller uppe på kanten/hörnen av telefonen. Greppet ska kännas bekvämt. Fingrarna hamnar nu i 2 lodräta, parallella rader med fritt spelrum över skärmen.

Punktpositionerna blir då följande på skärmen:

Punkt 1, vänster pekfinger högst upp på vänstersidan.

Punkt 2, vänster långfinger i mitten under pekfingret.

Punkt 3, vänster ringfinger längst ner under långfingret.

Punkt 4, höger pekfinger högst upp på högersidan.

Punkt 5, höger långfinger i mitten under pekfingret.

Punkt 6, höger ringfinger längst ner under långfingret.

Man använder alltså samma fingersättning som på en Perkins eller punktdisplay med punktinmatning, men istället för att fingrarna ligger vågrätt ligger de lodrätt.

I liggande läge som lämpar sig bäst för en iPad-skärm använder man sig av samma fingersättning, men eftersom skärmen är större kan fingrarna ligga vågrätt. På iPad finns det även möjlighet att välja att skriva med 8-punkters-tangentbord som på en punktdisplay. Man växlar mellan de olika lägena genom att dra tre fingrar åt höger/vänster.

Kalibrera punktpositioner
Eftersom punkterna/knapparna på skärmen är dynamiska och följer fingrarnas nedslag på skärmen kan det hända att de flyttar på sig eller kommer för nära kanterna på skärmen. För att kalibrera punktpositionerna, tryck snabbt en gång med alla 3 fingrarna på högerhanden samtidigt, d.v.s. punkterna 4 5 6, och direkt efter likadant med vänsterhanden, d.v.s. punkterna 1 2 3. Utförs detta kommando rätt säger talet: ”Punktpositioner kalibrerade”.

Utforskarläge
Om man håller kvar ett finger på skärmen i ca tre sekunder säger talet: ”i utforskarläge” och sedan de punkter som motsvarar de fingrar man håller på skärmen. Man kan lägga till eller ta bort fingrar under tiden man är i utforskarläge. För att avbryta utforskarläget lyfter man bort alla fingrar från skärmen.
Observera att vissa telefoner bara stödjer fem tryckpunkters multitouch. Man kan alltså inte lägga sex fingrar på skärmen samtidigt.

Versaler och siffror
Eftersom punktskrift på skärm använder sig av 6 punkters litterär punktskrift när man skriver behöver man trycka på punkt sex först, för att skriva en stor bokstav. Vill man skriva hela ordet i versaler trycker man på punkt sex två gånger innan man skriver ordet.

För att mata in siffror behöver man skriva ett siffertecken, d.v.s. punkterna 3 4 5 6. Talet kommer då att säga: ”noll” och efterföljande tecken som skrivs kommer att bli siffror. Observera att även om talet säger: ”noll” så skrivs ingen nolla när man gör siffertecken.

Gester för punktskrift på skärm
·        3 fingrar ner, låser/låser upp riktningen för tangentbordet mellan liggande läge på bordsyta eller läge med skärm bortvänd.
(Det är bra att ha riktningen låst, eftersom gyroskopet då inte anpassar tangentbordet efter hur man håller i telefonen. Man behöver då inte hålla den lika stilla när man skriver.)

·        3 fingrar höger/vänster, växlar mellan 6-punkters- och kortskriftsläge. På en iPad finns även alternativet 8-punktersläge.
(I nuläget finns inget stöd för kortskrift på svenska.)

·        1 finger höger, gör mellanslag.

·        1 finger vänster, raderar senaste tecknet.

·        1 finger ner/upp, ger ordförslag/rättstavning på det senaste ordet.

·        2 fingrar höger, gör en radbrytning/ny rad, fungerar även som enter/retur i vissa lägen.

·        2 fingrar vänster, raderar föregående ord.

·        2 fingrar upp, växlar mellan de tillgängliga tangentborden på skärmen, såsom t.ex. Svenska och Emoji.

·        3 fingrar upp, aktiverar knappen till höger om skrivfältet såsom t.ex. skickaknappen i Meddelandeappen.

För att avsluta/komma ur punktskrift på skärm roterar man med 2 fingrar på skärmen eller gör gesten för att backa (skrubba/gör som ett snabbt Z med 2 fingrar på skärmen).

Öppna appar
Från hemskärmen kan man söka/öppna appar genom att rotera till punktskrift på skärm och skriva första bokstäverna i appnamnet. Dra sedan nedåt/uppåt med ett finger för att välja rätt app bland förslagen och öppna/bekräfta genom att dra två fingrar åt höger.

Att tänka på
Tidigare brukade man säga att punktinmatning fungerade bäst med hemknappen till höger. Detta berodde på att hörlursuttaget i tidigare modeller satt längst ner till vänster och att det då blev obekvämt att hålla telefonen när man skrev. Man kan alltså hålla telefonen på det håll som känns mest bekvämt för en själv. Om man har låst riktningen är det dock viktigt att man håller telefonen åt samma håll varje gång man använder punktinmatningen, eftersom punkterna annars hamnar fel. Vill man byta håll kan man låsa upp riktningen genom att dra tre fingrar nedåt på skärmen och låsa den igen med samma gest när punkterna ligger rätt.

Använder du funktionen för att förstora/Zooma så tänk på att avaktivera denna innan du börjar skriva, detta för att funktionerna/gesterna inte skall krocka med varandra.

Guide skriven och uppdaterad av Claudio Quitral, december 2018.

MatHem har nu helt tillgängliga appar för ios och android samt ny webplats

Nu har Mathem blivit bättre vad gäller tillgängligheten.
Tidigare har deras app för iphone och ipad varit helt tillgänglig. Nu har dom också släppt en app för android och efter lite mailande fram och åter är den nu också så gott som helt tillgänglig med skärmläsaren talkback. Några små justeringar behöver fortfarande göras i skrivande stund men det fungerar nu fint att genomföra ett köp.
Deras nya webplats som du kan nå från www.mathem.se är också helt omgjord med ny design och tillgänglighet i fokus.
Sidan funkar bra med skärmläsaren Jaws.
Både den nya webplatsen och android appen är helt nya och kan innehålla små fel som behöver rättas så hittar ni något fel så meddela mathem så kan dom lösa detta.
Har inte provat appar och webplats med förstoring och olika färginställningar. Även här är Mathem säkert intresserade av att höra om synpunkter.
Ett bra jobb har dom ialla fall gjort och det tackar vi för.

Lite nytt från Apple

Apple har släppt uppdateringar till både iphone och mac datorer.

För iphone är det inte mycket nytt vad gäller hjälpmedelsfunktionerna. Däremot har man lagt till lite finesser i systemet som är till hjälp för bla voice over användare.

Några nyheter i ios 12

 • Grupperade notiser. Detta gör att om det kommer fler notiser från en app så grupperas dom per app. Finns också möjlighet att hantera notiserna direkt på notisen. Med v o sveper du uppåt / nedåt för olika funktioner. Det går t ex stänga av notiser helt från en app i detta läge.
 • Sirigenvägar. Kan bli riktigt bra när fler utvecklare lägger till detta. Med genvägar kan man utföra flera saker med ett kommando. Jag har t ex en genväg i safari som heter ”visa tvtablå” och när jag säger det till Siri öppnas safari och sidan dagenstv.com öppnas.
 • På iPad har man lagt till samma navigeringsfunktioner som i iPhone x för att dra ner notiscenter samt kontrollcenter. Även gest för hemknappen är tillagd även om dessa gester inte alls behövs på iPad och jag tycker personligen dom stör mer än de gör nytta.
 • Fler utländska språk kan väljas bland rösterna.

På macen har man gjort en hel del förändringar. Mestadels i det grundläggande systemet och jag har inte sett några stora förändringar i hjälpmedelsfunktionerna.

Versionen är nu 10.14. Har du en äldre mac, äldre än 2012 så kan du inte installera denna version. Gå till Apples hemsida och kolla vilka modeller som stöds.

Den förbättring jag har hittat är att punktstödet verkar vara betydligt bättre än i de 2 tidigare versionerna. Punktdisplayen följer med mycket bättre och det jag hittils hunnit testa verkar all text komma med också.

Har ni hittat fler funktioner i mac os och ios som är bra så lägg gärna till dom i en kommentar.

Google assistent nu på svenska

Den 15 augusti släppte Google sin assistent på svenska för Android och nu bör de flesta fått den till sina enheter. Google assistent är en tjänst lik Siri på Appleprylar där du kan ge kommandon med röst istället för att navigera på enheten för att utföra olika saker. På de flesta enheter skall man hålla nere hemknappen för att starta assistenten men det kan skilja från tillverkare och version.

Första intrycken är att assistenten har svårt uppfatta kommandon. Om det möjligen beror på att Talkback stör lyssningen eller om det är något annat problem kan jag inte säga idag.

Jag lyckades skicka sms och ställa frågan ”min dag” för att få dagens uppdateringar av väder mm. Att öppna spotify gick också bra.

Får Google fila mera på det här så blir det säkert både bra och kanske bättre än Apples Siri.

Jämfört med Siri tycker jag att Siri uppfattar bättre vad som sägs och det går också skriva sms och mail med skiljetecken genom att säga dom. Det går inte med Google assistent.

Jag lyckas inte heller få det att fungera med att säga ”ok google” för att aktivera assistenten. Det fungerar däremot på engelska versionen.

En del små barnsjukdommar finns men vi får se hur det utvecklas i framtiden.

Nyhetsuppdatering augusti 2018

Lite nyhetsuppdateringar som kommit under sommaren.

 

Ny mobiltelefon från Kapsys.

Denna telefon kommer heta Minivision och är en telefon med endast grundfunktionerna ringa, sms, kontakter och några få funktioner till. Den styrs helt med knappsats och har inga appar eller möjlighet installera appar. Ingen pekskärm. Fullt talstöd i menyer och även diktering. Den kommer börja säljas i höst av Iris Hjälpmedel.

www.irishjalpmedel.se

 

Google maps ger dig information om kollektivtrafik.

I appen Google maps skall du nu kunna få samma information om kollektivtrafiken som vid andra typer av navigering med bil, till fots och cykel. Den skall även kunna tala om när det är dags stiga av fordonet. Google maps finns för både iPhone och Android och är mycket väl anpassad för skärmläsare. Vid test så verkar det som att Maps inte ger någon notis på iPhone när det t ex är dags stiga av.

 

Microsoft pensionerar Skype version 7

Microsoft påtvingar oss ytterligare en försämring. Skype version 7 pensioneras 1 september och kommer ej längre fungera. De versioner som kommer fungera är version 8 och den version som finns i windows 10 store. Ingen av dessa versioner är speciellt tillgängliga i dagsläget. Freedom scientific jobbar på script och lösningar som skall göra version 8 användbar men när dessa ändringar når oss här i Sverige är oklart.

Även Mac-användare blir tvingade till denna sämre uppdatering då även version 7 för mac pensioneras 1 september.

En lösning som är tillgänglig är att köra Skype på iphone/ipad eller android istället för datorn om man kan.

 

Ny app, Timespot.

Denna app fungerar endast med Västtrafik vad jag kan förstå. Den presenterar vilka bussar och spårvagnar som avgår från vald hållplats. Dels presenteras det på skärmen men även uppläst med talsyntes. På iPhone krockade det med voice over så för att få programmet att läsa upp informationen så var man tvungen stänga av voice over. Men å andra sidan behövs ju inte uppläsningen om voice over är på. På Android läste både appen och talkback samtidigt så där blev det lite rörigt. Appen har små tillgänglighetsmissar i gränssnittet men fungerade bra att använda. Kör man iPhone är appen Nästa vagn ändå ett bättre väl då den är mer tillgänglig och dessutom fungerar den med fler trafikbolag.

 

Kör Facebook messenger i webläsaren.

Om du vill chatta på Facebook messenger men inte vill använda den klumpiga facebooksidan kan du gå till www.messenger.com och endast använda chatfunktionen. Ser ut att fungera bra att använda med Jaws som jag just testat.

Använda din android eller appleenhet för att göra anteckningar

Det finns en rad olika sätt som man som synskadad kan göra anteckningar på olika möten t ex föreningsmöten, möten på jobbet osv. Går ju använda fickminne och tala in det man vill anteckna, skriva för hand för den som kan det, använda något av de olika anteckningshjälpmedel som finns på marknaden eller använda reglett. Men om du redan har en iPhone, ipad eller en android telefon eller surfplatta så kan du använda den till att göra anteckningar och sedan lätt plocka över dom till datorn för att redigera dom eller spara dom på datorn. Här är några tips på hårdvara och appar du kan använda på dina möten.

Hårdvara

 • Ett bluetooth tangentbord är mycket värdefullt för att kunna skriva snabbt på din enhet. Här finns en del olika tillverkare och modeller beroende på vilken enhet du har. Finns tangentbord för både ios och android. Det som oftast skiljer dom åt är placering av specialknapparna ctrl, alt, och cmd/windowstangenten. Prova dig fram vilket tangentbord du gillar. Både voice over på ios och talkback på android har fullständig styrningsmöjlighet från tangentbordet. När du köper tangentbord är det viktigt att du kollar så de svenska bokstäverna å, ä och ö sitter där dom skall. Har sett varianter på layout där man får krångla för att få fram dessa tecken och då är det inte så användarvänligt.
 • Hörlurar är bra att ha för att kunna lyssna på det du skriver. Vid sådana tillfällen är små snäckor bra då du kan använda en i ett öra och ha det andra fritt för att höra själva mötet. Finns både med kabel och bluetooth.
 • Punktdisplay med punktinmatning: Är du van punktläsare så är en punktdisplay med inmatning ett bra alternativ till att använda ett tangentbord. Dels får du all information i punkt på displayen samt att du kan skriva din anteckning på displayens punkttangentbord. Här kan du då helt stänga av talet i voice over och talkback och endast använda displayen. Dessa displayer finns i lite olika längder. Vanligast är 14 eller 40 teckens läsrad. Voice over har fullt stöd för punktinmatning och styrning medan talkback måste kompletteras med programmet brailleback på android.

Appar

Det finns många appar att använda för att skriva anteckningar. Beroende på hur man vill använda anteckningen efteråt.

 • Anteckningar (iPhone/iPad)

Anteckningar är inbyggt i iphone och ipad och fungerar perfekt att skriva anteckningar i. Det går att spara i enheten och på icloud. Har man en mac dator kan anteckningarna hämtas direkt i anteckningar på macen om man sparat i icloud. Ett apple id krävs.

 • Google dokument

Google dokument finns för både android och ios. Alla dokument kan hämtas till datorn både mac och windows. Man får ca 15 GB gratis lagring så det är gott om plats för korta och långa dokument. Apparna för android och ios är helt tillgängliga men på datorsidan är webappen sisdär tillgänglig. Det hänger mycket på skärmläsaren och webläsaren om google dokument skall fungera bra då den körs helt från internet. Docs.google.com är adressen dit på datorn. Ett googlekonto krävs.

 • Microsoft Word (prenumeration)

Microsoft word fungerar fint på alla plattformar. Android och ios apparna har begränsad funktion i gratisutförande. Prenumererar man på office 365 kan man få utökad funktion med bla möjlighet att spara dokument i molnet via onedrive och lätt plocka upp dom på datorn. På mac och windows fungerar office 2016 aldeles utmärkt och med prenumerationstjänsten aktiv så kommer man åt dokumentetn från mobila enheten också. Ett Microsoftkonto krävs för att kunna se alla dokument på alla enheter. Månadsprenumeration eller årsprenumeration krävs för full funktion med alla mobila appar. 5GB lagring som standard, utökas när man prenumererar på office 365. Information finns på www.office.com

 • Microsoft Onenote

En app från Microsoft som låter dig göra anteckningar på surfplattan, telefonen och datorn. Anteckningarna sparas i onedrive och kan läsas på alla enheter. Går också dela anteckningar med andra. Det går göra enkla anteckningar samt mer komplicerade dokument med checklistor, ljudinspelning mm. Apparna för android och ios samt för windows och mac är helt tillgängliga i senaste utgåvorna. Kräver microsoft konto för att alla anteckningar skall finnas på alla dina enheter. 5GB i gratisversionen av onedrive där anteckningarna sparas. Kan utökas med prenumeration på office 365.

 • Google keep

En bra app för android och ios att ta anteckningar i. Sparas i googles moln google drive. Det går också läsa och skriva anteckningar på datorn via webappen keep.google.com som verkar fungera bra. Keep fungerar dock inte helt perfekt på iphone med voice over men jag låter den ändå vara med här för den som kan se skärmen och som vill testa appen. På android fungerar den perfekt med talkback. Ett googlekonto krävs.

 • Pages (endast Apple)

Pages finns för iphone, iPad och mac. Det är Apples motsvarighet till Word. Här kan du spara alla anteckningar och dokument på icloud och plocka upp dom på mobil enhet eller mac datorn. Funkar endast med Apple datorn och iphone/ipad. För mer lagringsutrymme på icloud kan man prenumerera på mer ytrymme på icloud.com eller ifrån din appleenhets inställningar.

Detta var några appar som fungerar bra. Att välja app beror ju på vad man vill göra med dokumentet sedan. Vill man kunna ta upp det på datorn och redigera det vidare t ex skriva ett protokoll så kanske word eller google docs samt pages är det bättre valet. Vill man bara skriva korta anteckningar och inte göra något ytterligare kan anteckningar i iphone räcka. De flesta apparna kostar på ett eller annat sätt, antingen som engångsköp eller prenumeration för att t ex få mer lagringsutrymme eller ytterligare funktion. Dom som är gratis är googles dokument och keep. Anteckningar i iphone/ipad är gratis om man inte behöver mer än 5 Gb lagring i icloud.

Gott nytt år från Tbteknik

Så var teknikåret 2017 över. Vad har vi då fått se i år?

Fortsättningen på sammanslagningen av tre utvecklare/tillverkare av hjälpmedelsprogram och det står klart vilka program som får leva vidare och vilka som får cyberdöden dö. Kvar blir jaws och zoomtext medan Window eyes och Magic får lämna.

Apple har uppdaterat sina enheter under året och egentligen inga revolutionerande nyheter. Vad man däremot märker av inom mobila området är att allt fler appar blir inteligentare och lär sig mer med den nya AI tekniken. Ett stort exempel på det är appen seeing ai från Microsoft. Den släptes strax innan jul i Sverige och den klarar av rätt mycket fast mest på engelska än så länge. Att tolka text går däremot bra både live och med foto. Att känna igen olika produkter med hjälp av streckkod fungerar inte så värst bra än men det beror på att det inte verkar finnas så mycket produkter än i de databaser som används. Mer om denna app i kommande artiklar.

På tal om jaws så har version 2018 sett dagens ljus. En hel del fixar för windows 10 där bla stöd för webläsaren Edge är på gång. Rekommendationen är fortfarande Internet explorer eller firefox och då skall man köra Firefox ESR versionen. En annan nyhet är att det går göra en ocr på dokument från skanner direkt i jaws. Fungerar dock ej 100% med alla skanners.

På förstoringskamerafronten verkar kameror med inbyggd OCR funktion vara det heta i år. Fler modeller dyker upp med möjlighet att göra en ocr på bilden som tagits och få det uppläst.

Andra intressanta nyheter är att SVT har lagt in möjlighet till både syntolkning och uppläst textremsa i sin ios app. Även Netflix har många syntolkade program och uppläst textremsa verkar fungera direkt med voice over.

Windows 10 har i senaste uppdateringen förbättrat inbyggda förstoringen och andra möjligheter att anpassa utseendet. Även den inbyggda skärmläsaren har fått sig några uppdateringar. Går också i webbläsaren Edge att klicka i text och få den uppläst av den inbyggda svenska rösten Bengt.

 

Ja det var lite ur vad som hänt under året. Vad önskar jag för nästa år då?

En önskan är att Apple tar tag i mac os och förbättrar både voice over men framförallt punktstödet som idag i High Sierra är riktigt dåligt.

Att vi också får fler syntolkade program i fler kanaler än svt samt uppläst textremsa enkelt så alla kan få del av det.

 

Med detta önskar jag ett gott nytt teknikår 2018.

Nu finns uppläst text i Svt play för iphone och android

Saxat från ett mail i veckan. Hoppas detta kommer till deras apple-tv app också. vore riktigt bra.

Nu har SVT lanserat funktionen uppläst text i sina mobilappar för SVT Play. Det gäller alltså iPhone och android.  Uppläst text kommer även snart att finnas
i webbspelaren. Det är talsyntesen Erik som läser.
I dagsläget gäller tjänsten enbart för direktsända kanaler, inte för efterhandstittning. De jobbar på en lösning för detta, men just nu är det inte tekniskt
möjligt, tyvärr.
Den upplästa texten fungerar för i princip allt på andra språk än svenska som textas i SVT:s samtliga kanaler. Det gäller även nyhetssändningar.
För att komma i gång, välj fliken Kanaler i spelaren. Starta en kanal. Leta sedan upp knappen Hjälpmedel och undertexter som visas i form av en pratbubbla
med två streck i för den som ser i spelaren, precis som man gör om man vill ha syntolkning. Markera uppläst text. Om man vill se bilden trycker man sedan
på stäng. Vill man växla mellan uppläst text och att inte ha texten uppläst kan dialogen med val för uppläst text vara öppen. Det skulle kunna vara praktiskt
om man exempelvis vill höra engelska inslag i en nyhetssändning, men vill få uppläsning när det är på andra språk. Om airplay används kan det vara nödvändigt
att välja uppläst text varje gång en kanal startas. Annars ska appen komma ihåg att uppläst text är valt tills funktionen stängs av, precis som för syntolkning.
Även om detta inte når hela målgruppen är det ett steg i rät riktning. Många fler kan nås än tidigare.
Vi ska jobba på mer smidiga lösningar i marknätet också. Tyvärr ser det inte så lovande ut.

Problem skapa nytt bank id på ios 11

Fick denna information på mail.

Det här gäller ett problem i appen för mobilt bankid som gjort det mycket problematiskt att skapa ett nytt bankid med VoiceOver och som en erfaren användare hörde av sig till oss om i fredags. Problemet uppstår bara för den som använder iOS11, det senaste operativsystemet för iPhone och iPad.

Efter att även vi fick samma problem kontaktade vi bankid som också kunde bekräfta att det uppstod problem.

Den som redan har ett bankid ska kunna använda det utan problem. Eventuellt kan det också finnas et knep att komma omkring problemet, men det är mycket osäkert och kan vara svårt att komma på. (Knepet består i att först lägga ett finger på knappen för att hämta bankid, hålla kvar fingret och sedan lägga ett till finger ovanför. Det är för övrigt ett alternativ till att dubbeltrycka som kan användas överallt för den som tycker att det fungerar bättre. Även telefon/surfplattemodell skulle kunna inverka just här. Problemet har identifierats för iPhone 6.)

BankID har varit mycket snabba på att ge feedback och på att undersöka närmare. Det hela beror påförändringar som Apple har gjort i iOS11. De meddelar nu att problemet kommer att åtgärdas i en uppdatering. När den kommer vet vi dock inte.

Så här skriver bankid:s handläggare:

”  i vår felsökning visar det sig att apple har gjort förändringar i iOS 11 som gör att BankID-appen krascher med Voice Over.

Vi behöver nu göra en anpassning i BankID-appen och med det en ny leverans.

Stort tack för att ni lyfte problemet så att vi kan ha en välfungerande app!”

Windows 10 Fall creators update är här.

Microsoft har nu börjat rulla ut nästa uppdatering av windows 10 kallad Fall creators update. Denna uppdatering släpps via windows update och den kommer dyka upp inom en framtid på din dator. Om du kör ett hjälpmedelsprogram så är det klokt undersöka redan nu om du behöver uppdatera detta för att det skall fungera när Fall creators update dyker upp.

Vad är då nytt i denna uppdatering av windows?

Här är en blogpost som kommer från Microsoft där dom på engelska beskriver vad som är nytt. Mest kring grafiska program och hantering av 3d grafik i office men man kan nämna att den inbyggda skärmläsaren narrator nu fått bildigenkänning så att den kan tala om vad som finns på bilder ungefär som iphone och mac kan idag.

Vi får hoppas det är mer bra tillgänglighetsfunktioner som blivit bättre även om dessa inte nämnts här.