Jaws 17 på svenska släppt

Saxat från ett utskick av Håkan Andersson på Freedom Scientific.

Nu finns Jaws 17 på svenska ute för hämtning. från www.freedomscientific.se .Det är version 17.0.1806. Välj länken Filhämtning, och överst på den sidan finns länkar för att ladda ner JAWS 17. Ni kan läsa om dem nya finesserna och funktionerna i Nyheter i JAWS 17, om
ni väljer länken Nyheter, och ni kan läsa manualen och snabbtangentlistan om
ni väljer länken Dokument.
En nyhet för den här versionen, och dessutom helt nytt för oss i Sverige, är
att vi har översatt delar av hjälpen i JAWS.
Allt är inte översatt men en hel del.
Ni kan nå hjälpen i JAWS-fönstret, menyn Hjälp, JAWS Hjälp innehåll.

Jawstips: Nytt i Jaws version 16

Jaws version 16 har nu varit ute ett tag och här samlar David Renström ihop några nyheter. 

* JAWS-kommandosökning. Detta är en sökfunktion för att lättare hitta kortkommandona för olika JAWS-funktioner. Skriv in namnet eller en del av namnet på en funktion du letar efter och få upp en lista över de funktioner som matchar samt hjälptexter kring hur de fungerar. De mest grundläggande kommandona finns inte med i denna hjälpfunktion för att den inte ska bli för plottrig. Denna funktion tar även med kommandon för punktdisplayer, men bara om en punktdisplay är ansluten. Sökfunktionen är sammanhangskänslig, dvs. den ger olika resultat beroende på i vilket program du befinner dig. Kortkommandot är JAWS+mellanslag följt av j.

 * OCR av PDF-filer. I tidigare versioner av JAWS gick det endast att tolka den del av PDF-dokumentet som syntes på skärmen just när man startade OCR-funktionen. I JAWS 16 kan du enkelt skanna hela PDF-dokumentet som är öppet. Dessutom blir resultatet bättre eftersom skärmupplösningen inte har någon betydelse när denna funktion används. Texten som OCR-funktionen får fram kan sedan läsas med de vanliga lästangenterna och även kopieras delvis eller i sin helhet. Kortkommandot är JAWS+mellanslag, o, d.

 * Halvauto formulärläge. Till skillnad från automatiskt formulärläge så aktiveras inte formulärläget automatiskt när du pilar förbi skrivfält när det halvautomatiska formulärläget är aktivt. Däremot aktiveras formulärläget om du navigerar till ett skrivfält med hjälp av Tabb eller Skift+Tabb. Dessutom kommer inte heller snabbnavigeringstangenterna att aktivera formulärläget.

 * Förbättrat stöd för Word 2013. JAWS 16 använder UIA (User Interface Automation) för att förbättra prestandan i Word 2013. Du kommer att upptäcka en avsevärd förbättring vad gäller respons när du navigerar i och redigerar dokument. Dessutom kan nu JAWS-markören användas för att läsa synlig text i dokumentfönstret. Punktanvändare kommer också att märka att textens position visas mera korrekt. Därutöver kan man nu bläddra i dokumentet med punktdisplayen utan att markören följer med.

 * Förbättrat språkstöd i röstprofilerna. Det går nu att ställa in olika röstinställningar för varje språk i samma röstprofil. Detta kan vara praktiskt när inställningen Upptäck språk automatiskt är aktiverad. Det går också att manuellt växla språk i den aktuella röstprofilen genom att trycka Ctrl+Windows+l. Kortkommandot för att temporärt (Ctrl+Alt+PgUp/PgDn) eller permanent (Ctrl+Win+Alt+PgUp/PgDn) ändra talets hastighet påverkar endast röstprofilens primära språk. Detta är normalt samma språk som JAWS är översatt till (svenska). Det går dock att välja vilket språk som ska vara primärt för varje röstprofil.

 * Inget stöd för Windows XP. Eftersom Microsoft efter 13 år inte längre uppdaterar Windows XP kommer inte JAWS 16 att fungera under XP. JAWS 15 och tidigare versioner går förstås fortfarande utmärkt att ladda ner och använda i XP.

 * Stöd för Läslista-appen i Windows 8.1. Läslistan används för att samla ihop artiklar från flera olika ställen och läsa dem på ett enkelt sätt.

* Stöd för Kontakter-appen i Windows 8.1. I denna app kan du samla kontakter för e-post, Facebook, Twitter, LinkedIn m.m och hålla koll på alla deras uppdateringar på ett ställe samt även posta egna statusuppdateringar.

 * Nytt panoreringskommando på Focus-displayer. Tryck mellanslag tillsammans med höger eller vänster panoreringsknapp för att läsa hela punktraden utan att gå vidare till nästa rad.

 * Automatisk JAWS-omstart. Om ett problem i ett program får JAWS att inte svara på ungefär 15 sekunder kommer JAWS automatiskt att starta om inom ungefär 30 sekunder.

 * Stöd för MathML. Få komplexa matematiska formler och ekvationer skrivna i standarden MathML på webbsidor upplästa med hjälp av talsyntesen.

 * Licenssystemet är numera omgjort. Licenstypen Standard har ersatts av Hemanvändning (Home Use). Denna är till för icke-kommersiellt bruk, dvs. privatpersoner som själva har köpt JAWS och använder det på egna datorer på fritiden. Professional-licensen ska användas i alla andra sammanhang, dvs. även när licensen köps av syncentraler. De två olika typerna av licenser är alltså inte längre knutna till Windows-versionerna.

 

Publicerat den
Kategoriserat som Jaws Märkt

Jaws 16 nu släppt på svenska

Nu finns jaws 16 på svenska i skarp version.

Några nyheter är:

 • Möjlighet att söka efter ett visst Jaws-kommando genom att ange namnet
 • Skärm OCR kan nu tolka hela pdf filer
 • Förbättrat stöd i word 2013
 • Slopat stöd för windows XP.Jaws 16 går endast installera på windows vista och senare.

Hela listan med nyheter kan du läsa här.

Gå till hämtningssidan här.

Notera att du kanske behöver uppgradera din licens för jaws för att kunna köra jaws 16.

I jaws menyn eller i jawsfönstret, beroende på hur du ställt in jaws kan du ta reda på hur långt du kommer på din licens.

Öppna menyn hjälp i jawsfönstret eller jawsmenyn  och välj alternativet om.

Där får du reda på ditt serienummer, nuvarande jawsversion och hur många uppgraderingar du har. Det står återstående uppgraderingar och den siffran talar om hur många steg du kan gå. Har du jaws 15 nu och återstående uppgraderingar säger 1 kan du installera jaws 16. Säger den 0 får du bara demo versionen.

Publicerat den
Kategoriserat som Jaws

Jawstips: Uppläsning av e-postmeddelanden i outlook

Ett nytt tips från David Renström

Det finns några inställningar man kan göra i JAWS som bestämmer hur e-postmeddelanden som man öppnar i Outlook ska läsas upp. Du kan t.ex. ställa in huruvida fälten Från och Ämne ska läsas upp automatiskt, i fall antalet länkar i meddelandet ska läsas upp och i fall själva meddelandetexten ska läsas upp automatiskt.
För att göra dessa inställningar, gör så här:
Öppna Outlook.
Tryck JAWS-tangenten+v för att öppna snabbinställningarna. Observera att du kan stå i listan med meddelanden, t.ex. i Inkorgen, eller inuti ett meddelande.
]Tryck Tabb till trädvyn.
Pila ner till rubriken Läsinställningar. Om den inte är öppen trycker du pil höger för att öppna den.
Pila sedan ner till Notera informationsfältets meddelanden. Om denna inställning är på kommer information om meddelandet som visas i informationsfältet att läsas upp automatiskt. Exempel på ett sådant meddelande är att extra radbrytningar har tagits bort. Om du tycker att denna information är överflödig ska du alltså inaktivera denna inställning. Du ändrar inställningen med mellanslag.
Pila sedan ner till Notera rubrikfält med meddelande. Denna inställning bestämmer i fall JAWS automatiskt ska läsa upp från vem meddelandet kommer samt ämnet. Om du tycker att det räcker med att få avsändaren och ämnet uppläst ute i meddelandelistan innan du öppnar meddelandet inaktiverar du denna inställning. Slå på eller av med mellanslag.
Tips: Kom ihåg att du kan använda Alt+1 för att läsa upp avsändaren, Alt+2 för att läsa upp datumet, Alt+3 för att läsa upp vem/vilka meddelandet skickats till, Alt+4 för att läsa upp vem/vilka kopior skickats till samt Alt+5 för att läsa upp ämnet.
Pila sedan ner till Räkna länkar. Om denna inställning är på kommer JAWS att meddela hur många klickbara länkar som finns i meddelandet. Om du tycker att denna information är överflödig inaktiverar du alltså denna inställning. Ändra inställningen med mellanslag.
Pila ner till Automatisk uppläsning av meddelande. Slå på denna inställning om du vill att JAWS automatiskt ska läsa upp hela meddelandet när du öppnar det. Du kan förstås när som helst stoppa uppläsningen med Ctrl eller pil upp/ner.
När du är nöjd med inställningarna trycker du Enter.
OBS! I denna genomgång har jag hoppat över en del, som jag tycker, mindre viktiga inställningar i trädvyn för att inte göra det för invecklat.
Tips: För att snabba upp genomläsningen av stora mängder meddelanden, t.ex. från e-postlistor, brukar jag slå av den automatiska uppläsningen av rubrikfält, informationsfältet, antalet länkar samt aktivera automatisk uppläsning av meddelandet.
JAWS-tangenten = Num0, Insert eller Capslock, beroende på inställningen i din JAWS.

Förhandsversion av Jaws 16 på engelska

Nu finns det en förhandsversion av Jaws 16 på engelska.

Jaws 16 beta kan köras med en licens för Jaws 15. Har du en tidigare version fungerar Jaws 16 i 40 minuter innan systemet måste startas om.

Det dröjer ju ett tag till innan svensk version kommer men här är vad som är nytt i Jaws 16. 

Länk till info och nerladdning:

 

 • Licenssystemet är numera omgjort. Licenstypen Standard har ersatts av Hemanvändning (Home Use). Denna är för icke-kommersiellt bruk, dvs. datorer som du har köpt för eget bruk och använder hemma på fritiden. Professional-licensen ska användas på arbetet, på skoldatorer, etc. De två olika typerna av licenser är alltså inte längre knutna till Windows-versionerna. Ytterligare en skillnad är att inloggning på en annan dator via fjärrskrivbordet nu också fungerar med Hem-licensen. Professional-versioner kan om så önskas nedgraderas till Home.
  OBS! Freedom Scientific har beslutat att även JAWS 15-användare kan dra nytta av det nya licenssystemet från och med nu.
 • JAWS-kommandosökning. Detta är en sökfunktion för att lättare hitta kortkommandona för olika JAWS-funktioner. Skriv in namnet eller en del av namnet på en funktion du letar efter och få upp en lista över de funktioner som matchar samt hjälptexter kring hur de fungerar. De mest grundläggande kommandona finns inte med i denna hjälpfunktion för att den inte ska bli för plottrig. Denna funktion tar även med kommandon för punktdisplayer, men bara om en punktdisplay är ansluten. Sökfunktionen är sammanhangskänslig, dvs. den ger olika resultat beroende på i vilket program du befinner dig. Kortkommandot är JAWS+mellanslag följt av j.
 • OCR av PDF-filer. I tidigare versioner av JAWS gick det endast att tolka den del av PDF-dokumentet som syntes på skärmen just när man startade OCR-funktionen. I JAWS 16 kan du enkelt skanna hela PDF-dokumentet som är öppet. Dessutom blir resultatet bättre eftersom skärmupplösningen inte har någon betydelse när denna funktion används. Texten som OCR-funktionen får fram kan sedan läsas med de vanliga lästangenterna och även kopieras delvis eller i sin helhet. Kortkommandot är JAWS+mellanslag, o, d.
 • Halvautomatiskt formulärläge (semi-auto forms mode). Till skillnad från automatiskt formulärläge så aktiveras inte formulärläget automatiskt när du pilar förbi skrivfält när det halvautomatiska formulärläget är aktivt. Däremot aktiveras formulärläget om du navigerar till ett skrivfält med hjälp av Tabb eller Skift+Tabb. Dessutom kommer inte heller snabbnavigeringstangenterna att aktivera formulärläget.
 • Förbättrat stöd för Word 2013. JAWS 16 använder UIA (User Interface Automation) för att förbättra prestandan i Word 2013. Du kommer att upptäcka en avsevärd förbättring vad gäller respons när du navigerar i och redigerar dokument. Dessutom kan nu JAWS-markören användas för att läsa synlig text i dokumentfönstret. Punktanvändare kommer också att märka att textens position visas mera korrekt. Därutöver kan man nu bläddra i dokumentet med punktdisplayen utan att markören följer med.
 • Förbättrat språkstöd i röstprofilerna. Det går nu att ställa in olika röstinställningar för varje språk i samma röstprofil. Detta kan vara praktiskt när inställningen Upptäck språk automatiskt är aktiverad. Det går också att manuellt växla språk i den aktuella röstprofilen genom att trycka Ctrl+Win+l. Kortkommandot för att temporärt (Ctrl+Alt+PgUp/PgDn) eller permanent (Ctrl+Win+Alt+PgUp/PgDn) ändra talets hastighet påverkar endast röstprofilens primära språk. Detta är normalt samma språk som JAWS är översatt till (svenska). Det går dock att välja vilket språk som ska vara primärt för varje röstprofil.
 • Inget stöd för Windows XP. Eftersom Microsoft efter 13 år inte längre uppdaterar Windows XP kommer inte JAWS 16 att fungera under XP. JAWS 15 och tidigare versioner går förstås fortfarande utmärkt att ladda ner och använda i XP.
 • Stöd för Läslista-appen i Windows 8.1. Läslistan används för att samla ihop artiklar från flera olika ställen och läsa dem på ett enkelt sätt.
 • Stöd för Kontakter-appen i Windows 8.1. I denna app kan du samla kontakter för e-post, Facebook, Twitter, LinkedIn m.m och hålla koll på alla deras uppdateringar på ett ställe samt även posta egna statusuppdateringar.
 • Nytt panoreringskommando på Focus-displayer. Tryck mellanslag tillsammans med höger eller vänster panoreringsknapp för att läsa hela punktraden utan att gå vidare till nästa rad.
 • JAWS-omstart. Om ett problem i ett program får JAWS att inte svara på ungefär 15 sekunder kommer JAWS automatiskt att starta om efter ungefär 30 sekunder.

 Från David Renström

Jawstips : jaws tappar punktdisplayer och talsynteser i windows 8.

Jaws verkar ha lite problem i windows 8 med att den tappar punktdisplayen som är ansluten samt att talsynteser verkar väljas slumpvis. 

I windows 8 finns en funktion som snabbar upp uppstarten av systemet så att man fortare kommer igång. Detta gör att systemet inte helt stängs ner när man avslutar windows. Detta verkar inte fungera helt ok med jaws. När jag stängde av denna funktion i windows 8 verkar allt fungera som det skall och punktdisplay och talsyntes laddas på rätt sätt.

Så här stänger du av funktionen för snabb uppstart.

 1. tryck windows + x och välj Energialternativ.
 2. Tabba till länken kräv lösenord vid uppvaknande och tryck enter.
 3. tryck enter på länken Ändra inställningar som för tillfället inte är tillgängliga
 4. Tabba till kryssrutan aktivera snabbstart och tryck mellanslag för att ta bort krysset.
 5. Tabba till ok och tryck enter.

Nu är snabbstart avaktiverat och windows stänger ner och startar upp på samma vis som tidigare versioner och det hjälpte mig att bli av med problem med tal och punktdisplayer.

Jawstips #18 – Få jaws att följa spotify för windows

Ett nytt tips från David Renström.

Spotify är ett mycket användbart program men tyvärr är det byggt utan att man har följt Windows-standarden. Detta gör det betydligt svårare för JAWS att förmedla innehållet till tal och/eller punktskrift. Det går dock att lära JAWS att hitta fokuset, dvs. vilken låt eller spellista som är vald just nu.

Följ instruktionerna nedan för att lära JAWS hitta rätt i Spotify. I de här instruktionerna går jag igenom hur man lär JAWS hitta fokuset i listan över spellistor, i sökresultat och inuti spellistor.

Om du som JAWS-användare vill ha tillgång till mera avancerade funktioner i Spotify kan du köpa speciella JAWS-skript frånwww.spotifyblind.com.

Dessa instruktioner fungerar i JAWS 12 och senare. Jag rekommenderar dock JAWS 13 eller senare. Om du använder JAWS 12 bör du inte definiera mer än en färgkombination, förslagsvis den för sökresultatet, eftersom JAWS 12 inte kan hantera mer än en färgkombination i taget.

Öppna Spotify och logga in om du inte har automatisk inloggning.

Vi börjar med att definiera färgkombinationen för låtarna i sökresultatet eftersom detta är mest intressant för de flesta.

 1. Tryck Ctrl+l för att komma till den enda skrivrutan som finns i programmet. Det är alltså här man skriver in sökorden.
 2. Skriv in en låt eller artist som du vet finns, t.ex. ”Lady Gaga”, och tryck Enter.
 3. Du hamnar nu i listan över låtar, även om JAWS inte visar det. Tryck för säkerhets skull Home så att du är säker på att skärmfokuset befinner sig överst i listan.
 4. Det är nu det knepiga kommer. Vi måste hitta åt var fokuset är på skärmen för att kunna tala om för JAWS vilken kombination av för- och bakgrundsfärg som JAWS ska följa med tal och punkt. Dra JAWS-markören till PC-markören med Num0+Num-minus (Capslock+å på en bärbar dator). Tryck också gärna Ctrl+Home så att JAWS-markören hamnar högst upp på skärmen (så att vi vet åt vilket håll vi sedan ska pila).
 5. Nu använder vi alltså JAWS-markören, vilken kan likställas med muspekaren. Pila en bra bit ner till raden där det står ”Track Artist Time Popularity Album”. Observera att det kan stå text före detta.
 6. Pila ner till raden nedanför (eller möjligen ytterligare en rad nedanför) där du bör hitta en låttitel, artistens namn, låtens längd samt vilket album den finns på, t.ex. ”Poker Face Lady GaGa 3:58 The Fame”.
 7. Tryck Home och pila sedan åt höger så att du står på början av låtens titel. Se upp så att du inte står på någon text som finns till vänster om låtens namn. Använd med fördel Ctrl+pil höger eller Ctrl+pil vänster för att förflytta dig ord för ord.
 8. Nu ska vi kontrollera vilken kombination av för- och bakgrundsfärg som texten har här. Tryck därför Num0+5 (eller Capslock+5 på en bärbar dator). Observera att det är 5 på bokstavsdelen av tangentbordet som avses. Jag har färgkombinationen ”vit på chartreuse3” men detta kan skilja sig från system till system.
 9. Kontrollera gärna att låttitlarna nedanför har en annan färg. Kom dock ihåg att pila tillbaka upp igen innan du fortsätter.
 10. Tryck Num0+F2 (eller Capslock+F2) när du står på låttiteln som har skärmfokus för att få fram listan över JAWS-hjälpprogram.
 11. Nu aktiveras PC-markören igen. Pila till och välj ”Markeringsattribut-programmet” med Enter.
 12. Bekräfta alternativet ”Textfärg och bakgrund” med Enter.
 13. Om du inte har någon inställningsfil (JCF-fil) för Spotify sedan tidigare ombeds du bekräfta att du vill skapa en inställningsfil som heter ”Spotify”. Tryck i så fall Enter för att gå vidare.
 14. Bekräfta genom att trycka Enter på OK att du är säker.
 15. Du hamnar nu i dialogrutan ”Inställningar Markeringar”. Här visas alla anpassningar av markeringar som gjorts för det här programmet. Tryck Enter igen för att stänga dialogrutan.
 16. Nu ska vi lära JAWS färgkombinationen för listan över spellistor. Tryck Ctrl+l igen för att komma till sökrutan.
 17. Vi behöver inte skriva in något här utan vi kan trycka Tabb på en gång till listan över alla spellistor samt alternativen ”Discover”, ”Messages”, etc.
 18. Tryck Home för att vara säker på att skärmfokuset står längst upp i listan.
 19. Nu bör det vara så att skärmfokuset står på ”Discover”. Vi ska nu undersöka i fall ”Discover” har en annan färgkombination än övrig text på skärmen. Dra JAWS-markören till PC-markören med Num0+Num-minus (Capslock+å). Tryck sedan Ctrl+Home så att JAWS-markören hamnar högst upp på skärmen.
 20. Gå nu med pil ner till raden som börjar med ”Discover”. Tryck Home igen för att vara säker på att vi står i början av raden, alltså på ”D” i ”Discover”.
 21. Tryck Num0+5 (eller Capslock+5) för att kontrollera färgkombinationen. I mitt fall rapporterar JAWS ”grå22 på Ljus Himmels Blå1” men detta kan som sagt variera.
 22. Du kan nu gå ner till t.ex. ”Follow” eller ”Messages” och kontrollera vilken färg dessa ord har. Dessa två alternativ bör ha en annan färgkombination än ”Discover”. Om alla andra alternativ tycks ha en annan färgkombination än ”Discover” kan vi sluta oss till att skärmfokuset nu är på ”Discover”.
 23. Pila upp tillbaka till ”Discover” och försäkra dig om att du står på ordet med JAWS-markören.
 24. Tryck sedan Num0+F2 eller Capslock+F2 för att ta fram listan över JAWS-hjälpprogram igen.
 25. Pila ner till alternativet ”Markeringsattribut-programmet” och tryck Enter.
 26. Bekräfta alternativet ”Texfärg och bakgrund” med Enter.
 27. Bekräfta att du vill lägga till denna färgkombination genom att trycka Enter på OK.
 28. Tryck Enter igen för att stänga dialogrutan.
 29. Nu ska vi lära JAWS att hitta fokuset inuti spellistorna. Tryck Ctrl+l för att komma till sökfältet igen och tryck sedan Tabb till listan över spellistor m.m.
 30. Tryck End så att du hamnar på spellistan längst ner i listan.
 31. Tryck Tabb så att du hamnar i listan över låtarna som ingår i den valda spellistan. Tryck för säkerhets skull Home så att du är säker på att skärmfokuset är överst i listan.
 32. Dra nu återigen JAWS-markören till PC-markören med Num0+Num-minus (Capslock+å på en bärbar dator). Använd också gärna Ctrl+Home för att förflytta JAWS-markören högst upp på skärmen.
 33. Pila som förut till raden där det står ”Track Artist Time Popularity Album”.
 34. Pila ner till raden nedanför (eller möjligen ytterligare en rad nedanför) där du bör hitta en låttitel, artistens namn, låtens längd samt vilket album den finns på.
 35. Pila så att du står på början av låtens titel. Se upp så att du inte står på någon text som finns till vänster om låtens namn. Använd med fördel Ctrl+pil höger eller Ctrl+pil vänster för att förflytta dig ord för ord.
 36. Kontrollera för- och bakgrundsfärg med Num0+5 (eller Capslock+5). Här har jag färgkombinationen ”grå5 på Ljus Himmels Blå1”.
 37. Kontrollera gärna att låttitlarna nedanför har en annan färg. Kom dock ihåg att gå tillbaka upp igen innan du fortsätter.
 38. Tryck återigen Num0+F2 (eller Capslock+F2) när du står på låttiteln som har skärmfokus.
 39. Pila till och välj ”Markeringsattribut-programmet” med Enter.
 40. Bekräfta alternativet ”Textfärg och bakgrund” med Enter.
 41. Bekräfta genom att trycka Enter på OK att du är säker.
 42. Tryck Enter igen för att stänga dialogrutan.

Om du upptäcker att det inte fungerar som du tänkt kan du ta bort ett eller flera markeringsattribut och börja om. För att rensa markeringsattributen gör

du så här:

 1. Gå till Inställningscenter genom att trycka Num0+6 eller Capslock+6 när du är i Spotify.
 2. Tryck Tabb och pila sedan ner till ”Anpassad markering” och expandera trädvyn med pil höger.
 3. Pila ner till ”Anpassa markeringsfärger” och tryck mellanslag.
 4. Välj färgkombinationen du vill ta bort i listan med pil upp/ner.
 5. Tabba sedan till knappen ”Ta bort” och tryck Enter. Alternativt kan du helt enkelt trycka på Del-tangenten.
 6. Tabba till OK och tryck Enter när du har tagit bort de färgkombinationer du inte vill ha kvar.
 7. Stäng Inställningscenter med Alt+F4 och bekräfta med ”Ja” att du vill spara de nya inställningarna.

Tips: Stäng med fördel av talet i JAWS när du vill lyssna på musik. Tryck JAWS-tangenten+mellanslag följt av s. Använd sedan samma kommando för att slå på talet igen.

Jawstips #16 – Ändra talhastigheten

Här kommer ett nytt tips från David Renström.

Det finns flera sätt att ändra talhastigheten i JAWS. Här följer tre av dem: 

 1. Genom att trycka Ctrl+Alt+PgUp eller Ctrl+Alt+PgDn kan man temporärt öka eller minska talhastigheten. Hastigheten återställs dock till den tidigare inställningen när du lämnar programfönstret, t.ex. genom att trycka Alt+Tabb.
 2. När du använder löpande läsning, dvs. har tryckt JAWS-tangenten+pil ner, så kan du temporärt öka eller minska hastigheten genom att trycka endast PgUp eller PgDn.
 3. Från och med JAWS 14 kan man använda tangentkombinationerna Ctrl+Windows+Alt+PgUp och Ctrl+Windows+Alt+PGDn för att öka resp. minska talhastigheten permanent. Detta innebär att inställningen sparas och även gäller nästa gång du startar om JAWS.

Windows = tangenten som oftast sitter mellan vänster Ctrl och Alt, dvs. tangenten som trycks för att visa startmenyn.

Nu finns Jaws version 14 på svenska

Nu har Freedom scientific släppt en ny version av skärmläsaren Jaws för windows. Nu är man uppe i version 14 och de stora nyheterna i denna version är att den nu stöder windows 8. Nya röster från Nuance med betydligt högre ljudkvalitet. Flexibel webb är också en annan nyhet vilket gör det möjligt att anpassa webbplatsen man besöker på olika vis, tex skala bort reklam och andra störande element. 

Läs alla nyheterna i Jaws 14 här

Här kan du hämta Jaws 14