Nuance släpper Ragon dictation på svenska för iPhone

Nuance har nu släppt Dragon Dictation på svenska för iPhone. Med Dragon dictation kan du tala in korta eller längre texter som t ex sms och mailsvar. Appen har funnits tidigare men först nu den kommit i svenska appstore. Enligt tester på nätet verkar den dock fungera bäst för kortare meddelanden. Hur den fungerar med Voice Over på iPhone återstår att prova.

Nuance har också släppt appen dragon search. Med den kan du tala in text och sedan söka efter den i Googles sökmotor.

Apparna finns i appstore. Dom är gratis. i skrivande stund

Ny version av Talks för symbian finns nu ute

Nu finns en ny version, 5.21 av Nuance Talks&Zooms
Nya mobiler som stöds:
Nokia C5-00 5MP
Nokia C5-03
Nokia C6-01
Nokia E6-00
Nokia E7-00
 Nokia X5-01
Version 5.21 är en fri uppgradering för alla Premium licenser genererade efter 13 November 2007 (utgivningsdatum av TALKS 3.50 för 3rd Edition). Detta betyder att den kan installeras av alla kunder som hittills kör version 4.11 eller 5 utan en ny licens behövs. (Vi antar också
att Nokia X7-00 fungerar men den är inte testad fullt ut)
Några av de övriga nyheterna är:
Den nya webläsaren (version 7.3) som introducerades med Juni 2011 hårdvaru uppdatering för några mobiler, t.ex. E52, E72, C5-00 och E5-00 stöds nu.
Internet Radio: volym tangenter stöds även på touch skärmar.
Internet Radio: läser nu av Nu Spelas och Stationsinfo Symbian3:
[lång Vol Ner] är nu flyttad till [Enter] i webläsaren, tillåter
att välja bokmärken med sidtangenter.
En inbäddad webläsare utan en fönstertitel talas som ”webläsare”. Denna indikerar att [Talks],[Ner] kan användas för att läsa innehållet på sidan.
Talks kan hämtas här.