Jawstips #6 – Indikera stora bokstäver för talsynteser som inte kan ändra tonhöjd

Många av de nya talsynteserna kan inte höja eller sänka tonhöjden. Detta gör att JAWS inte kan indikera stor bokstav med hjälp av höjt tonläge. Ett alternativ är då att ställa in så att ett ljud hörs varje gång du skriver, raderar eller passerar över en stor bokstav.

Gör så här i JAWS 12 (se längre ner för JAWS 11 och tidigare):

1.      Gå till JAWS-fönstret med JAWS+j.

2.      I fall menyn inte öppnades automatiskt, dvs. i fall du inte kör JAWS från Systemfältet, tryck Alt för att öppna menyn.

3.      Gå till menyn Verktyg med pil höger (när JAWS inte körs från Systemfältet) eller pil ner (när JAWS körs från Systemfältet) och tryck Enter.

4.      Gå ner till Inställningscenter och tryck Enter.

5.      Tryck Tabb till trädvyn.

6.      Pila ner till Tal och ljudscheman.

7.      Tryck pil höger för att expandera denna undergrupp.

8.      Pila ner till Ändra scheman och tryck mellanslag.

9.      Under ”Välj schema” är troligen ”Klassiskt” valt eftersom detta är standardinställningen. Tabba till knappen Ändra markerat schema och tryck Enter.

10.  Tryck Ctrl+Tabb upprepade gånger tills du kommer till fliken Övrigt.

11.  Pila ner i listan till Versal.

12.  Tryck Tabb till radioknappen Säg text med detta objekt med röst.

13.  Byt vald radioknapp med pil ner så att radioknappen Spela ljud väljs i stället.

14.  Tryck Tabb till knappen Välj wavefil och tryck Enter.

15.  Välj ljudeffekt med pil upp och ner. Du kan spela upp ett ljud för att höra hur det låter genom att trycka Alt+s alternativt trycka Tabb och sedan Enter på knappen Spela.

16.  När du har valt ett ljud trycker du Enter på OK.

17.  Tryck Tabb till OK igen och sedan Enter.

18.  Tabba till knappen Spara markerat schema som och tryck Enter.

19.  Skriv in ett passande namn på ljudschemat, t.ex. ”Ljud för stor bokstav”, och tryck Enter.

20.  Tabba sedan till OK och tryck Enter.

21.  Svara Ja på frågan i fall du vill använda det nya schemat som standardschema.

22.  Tryck Alt+F4 för att stänga Inställningscenter.

23.  Svara Ja på frågan om du vill spara ändringarna.

Tips: I Inställningscenter kan du i stället för att trycka Tabb och sedan pila ner till rätt alternativ helt enkelt skriva in de första bokstäverna, t.ex. ”sch”, i sökrutan innan du trycker Tabb och på så sätt slippa pila så långt.

Gör så här i JAWS 11 och tidigare:

24.  Gå till JAWS-fönstret med JAWS+j.

25.  I fall menyn inte öppnades automatiskt, dvs. i fall du inte kör JAWS från Systemfältet, tryck Alt för att öppna menyn.

26.  Gå till menyn Verktyg med pil höger (när JAWS inte körs från Systemfältet) eller pil ner (när JAWS körs från Systemfältet) och tryck Enter.

27.  Gå ner till Inställningsprogrammet och tryck Enter.

28.  Tryck Alt för att öppna menyn i Inställningsprogrammet.

29.  Tryck pil höger till menyn Inställningar.

30.  Gå ner till ”Tal och ljud inställningar” och tryck Enter.

31.  Under ”Välj schema” är troligen ”Classic” valt eftersom detta är standardinställningen. Tabba till knappen Ändra aktuellt schema och tryck Enter.

32.  Tryck Ctrl+Tabb upprepade gånger tills du kommer till fliken Övrigt.

33.  Pila ner i listan till Versal.

34.  Tryck Tabb till radioknappen Säg text med detta objekt med röst.

35.  Byt vald radioknapp med pil ner så att radioknappen Spela ljud väljs i stället.

36.  Tryck Tabb till knappen Välj wavefil och tryck Enter.

37.  Välj ljudeffekt med pil upp och ner. Du kan spela upp ett ljud för att höra hur det låter genom att trycka Alt+s alternativt trycka Tabb och sedan Enter på knappen Spela.

38.  När du har valt ett ljud trycker du Enter på OK.

39.  Tryck Tabb till OK igen och sedan Enter.

40.  Tabba till knappen Spara aktuellt schema som och tryck Enter.

41.  Skriv in ett passande namn på ljudschemat, t.ex. ”Ljud för stor bokstav”, och tryck Enter.

42.  Tabba sedan till OK och tryck Enter.

43.  Tryck Alt+F4 för att stänga Inställningsprogrammet.

44.  Svara Ja på frågan om du vill spara ändringarna.

Obs: Det verkar finnas problem med denna funktion i JAWS 11.0.1447.

JAWS = Capslock, Num0 eller Insert beroende på tangentbordslayout.

Tack David Renström.

Jawstips #5 – Ändra röstprofiler

I JAWS 10 och senare är det s.k. röstprofiler som bestämmer vilka talsyntesröster och vilken hastighet m.m. som ska användas i olika situationer. De flesta använder en enda röst hela tiden med samma hastighet och ev. tonhöjd (de flesta nya talsynteser kan inte ändra tonhöjd).

För att byta röstprofil, tryck JAWS+Ctrl+s. Välj sedan med pil upp/ner och tryck Enter för att byta till en annan röstprofil. Som standard finns röstprofiler för t.ex. Eloquence (engelska), RealSpeak Direct Alva, m.fl.

Gör så som följer för att lägga till en ny röstprofil:

1.      Gå till JAWS-fönstret med tangentkombinationen JAWS+j.

2.      Om du inte har ställt in så att JAWS visas i Systemfältet, dvs. om du inte hamnar i en meny direkt utan talet bara säger ”JAWS”, tryck Alt för att öppna menyn.

3.      Tryck Enter på menyn Inställningar.

4.      Pila ner till och tryck Enter på undermenyn Röster.

5.      Tryck Enter på menyalternativet Röstinställningar (Generell inställning i JAWS 10).

6.      I JAWS 10 hamnar du först på radioknappen Standard som anger att du vill ändra standardröstprofilen. Hur man ställer in speciella röstprofiler för vissa program går vi inte igenom idag, så därför låter vi radioknappen Standard vara markerad och trycker Tabb.

7.      Du hamnar i kombinationsrutan Namn där du med pil upp/ner kan välja bland de existerande röstprofilerna. Observera att JAWS kommer att byta talsyntes så fort du bläddrar till en annan röstprofil.

8.      Välj en röstprofil som du vill utgå ifrån när du ska skapa en ny. Välj t.ex. SAPI 5 om det är en Infovox-röst du vill använda i den nya röstprofilen eller RealSpeak Direct Alva om du vill använda en RealSpeak-röst. Tryck sedan Tabb.

9.      I JAWS 10 kommer du till en kombinationsruta där du kan välja vilken typ av talsyntes du vill använda i den nya röstprofilen, t.ex. Eloquence eller SAPI 5. Den inställning som gäller för den valda profilen är markerad. Tryck Tabb.

10.  Du kommer till kombinationsrutan där du kan välja språk. Använd pil upp/ner för att välja bland de tillgängliga språken. Observera att endast språk som är installerade visas.

11.  Just nu hoppar vi över de två nästkommande kontrollerna, dvs. knappen Upptäck SAPI 4 talsynteser och Ändra, så vi trycker Tabb tre gånger.

12.  Använd pil upp/ner eller PgUp/PgDn (för större hopp) för att ställa in hastigheten.

13.  Tryck Tabb till kombinationsrutan Skiljetecken där du kan ställa in hur mycket av skiljetecknen såsom punkt, kolon och parenteser som talet ska läsa upp. Använd pil upp/ner för att välja mellan Ingen, Några, De flesta och Alla.

14.  Tryck Tabb till kombinationsrutan Person. Här väljer du med pil upp/ner vilken röst som ska användas i denna profil.

Tips: Det kan vara en bra idé att ställa in vilken person/röst som ska användas innan du ställer in hastigheten. Använd i så fall Skift+Tabb för att gå tillbaka till Hastighet och ändra.

15.  Tryck Tabb till kombinationsrutan Tonhöjd. Ställ in tonhöjden med pil upp/ner. Observera dock att många nya talsynteser inte kan ändra tonhöjden.

16.  Tryck Tabb till kombinationsrutan Volym. Använd pil upp/ner för att justera talsyntesens volym.

17.  Tryck Tabb till skrivfältet Långsammare bokstavering. Här kan du ställa in hur mycket långsammare talet ska läsa när du använder kommandot för att bokstavera ett ord. Standardvärdet är -5% av hastigheten. Skriv in ett nytt värde i fall du vill att bokstaveringen ska gå snabbare eller långsammare, t.ex. -10 i fall du tycker att bokstaveringen ska gå ännu långsammare.

18.  Tryck Tabb till skrivfältet Tonhöjning vid versal. Här ställer du in hur mycket tonhöjden ska öka när markören ställs på en stor bokstav. Observera återigen att inte alla talsyntesröster klarar att ändra tonhöjden.

19.  I fall du får upp kombinationsrutan Löpande läsning Talsyntes så tabbar du förbi den eftersom vi inte går igenom denna funktion idag, dvs. låt den stå kvar på Standard.

20.  Tryck Tabb till knappen Spara som och tryck Enter.

21.  Ange ett namn på röstprofilen och tryck Enter. Originalnamnet står redan i skrivfältet men kommer att skrivas över när du börjar skriva.

22.  Du kommer att få en fråga i fall du vill att denna röstprofil ska användas som standard, dvs. börja användas av JAWS när du avslutar denna dialogruta. Tryck j eller n för att besvara frågan.

23.  Du är tillbaka i listan över röstprofiler och den nya röstprofilen är markerad. Tryck Enter för att stänga dialogrutan.

Observera att alla inställningar inte finns tillgängliga för alla typer av talsynteser. Det kan t.ex. hända att kombinationsrutan Volym eller Person inte används.

När du vill justera någon inställning för en röstprofil, t.ex. hastighet eller person, går du tillbaka till samma dialogruta och gör nödvändiga förändringar. Tryck sedan på OK i stället för Spara som för att spara röstprofilen med de nya inställningarna.

JAWS = Capslock, Num0 eller Insert beroende på tangentbordslayout.

Tack David Renström

IPad vägrar installera svensk hq röst

Efter uppgradering till ios 5 fick vi nya röster i våra iPhones och iPads. Det visar sig dock vara en liten bugg i versionen till iPad. I iPhone får man efter en liten stund en uppdaterad version av rösten med högre ljudkvalitet men detta fungerar inte på iPad. Efter lite klurande har jag hittat vad som händer.

Alternativet för kompakt röst, alltså skifta mellan den med lägre och högre kvalitet finns med i inställningarna men inget händer. Jag råkade av mistag ställa in rösten till US english och då upptäckte jag att den har installerat den högre kvaliteten för amerikanska rösten istället för svenska trots att iPaden är inställd på svenska och att den är i sverige. Provade återställa den men samma resultat. Verkar gälla både iPad 1 och 2. Detta är rapporterat till Apple och fler får gärna maila om det till dom. Adressen för att skicka åsikter och rapporter om skärmläsaren i både mac datorerna och ios enheter är accessibility@apple.com

Jawstips #4- Låsa tangentbordet

Mer tips från David Renström.

I JAWS 12 tillkom en ny funktion som kallas Tangentlås. När denna funktion är aktiverad går det inte att utföra några kommandon med tangentbordet som påverkar markören eller innehållet på skärmen. Det går dock fortfarande att använda de kommandon som används för att avläsa skärmen, t.ex. klockan (JAWS+F12), aktuell rad (JAWS+pil upp), aktuellt ord (JAWS+Num5 eller JAWS+k), m.fl.

Tangentlåset är praktiskt när man vill undvika att av misstag komma åt en tangent som kan störa en pågående process, t.ex. när man laddar ner en fil från Internet eller kopierar filer mellan diskar i Utforskaren. Det kan förstås också vara bra att ha när det finns djur eller småbarn i närheten som kan komma åt tangentbordet när man lämnar datorn för en stund.

För att aktivera tangentlåset, tryck JAWS+mellanslag och sedan l. Tryck sedan samma tangentkombination när du vill låsa upp igen.

JAWS = Insert, Num0 eller Capslock (beroende på tangentbordslayout).

Jawstips #3- Löpande läsning utan länkar och rubriker

Detta tips kommer från David Renström. Tack David!

I JAWS 12 tillkom en funktion som gör det möjligt att läsa webbsidor utan att behöva höra när man passerar över en länk eller en rubrik. Detta kan vara praktiskt när man vill läsa längre artiklar som innehåller många länkar och/eller rubriker, t.ex. på Wikipedia.

Gör som följer för att aktivera denna funktion i Internet Explorer:

  • ·         Tryck JAWS+v när du står i Internet Explorer.
  • ·         Pila neråt i trädvyn till rubriken ”Löpande läsning inställningar”.
  • ·         Normalt ska denna rubrik vara öppnad, i annat fall trycker du pil höger för att öppna den.
  • ·         Gå sedan neråt till inställningen ”Schema”.
  • ·         Använd mellanslag för att ändra inställningen. ”Löpande läsning endast text” läser texten utan att kommentera länkar och rubriker. ”Löpande läsning text och ljud” läser texten och markerar länkar och rubriker med korta ljudeffekter. ”Ingen ändring” läser länkar och rubriker som vanligt.
  • ·         Tryck Enter för att spara inställningen. Denna inställning sparas och gäller även nästa gång du startar datorn.

Tips: Du kan snabbt komma till rubriken ”Löpande läsning inställningar” genom att i snabb följd trycka l och ö.

JAWS = Capslock, Insert eller Num0 (beroende på tangentbordslayout).

 

 

liten krönika: Går det leva utan iTunes?

Sedan Apple introducerade ios 5 och icloud slog de på stora trumman för att kunna leva ”pc-free”. Funkar det verkligen att leva utan dator med din iPhone eller iPad. Jag har gjort ett försök och kommit fram till att det går… nästan. Till 100% kan man inte ignorera iTunes och det är när man skall föra över sin egen musik till sin enhet. Mycket fungerar bra med icloud men vissa småbuggar skymmer molnet från att vara perfekt.

Jawstips #2 – Individuella inställningar för en webbsida

Ibland vill man bara ändra inställningarna i Jaws för just en specifik webbsida men ha de vanliga inställningarna för alla andra sidor. Aftonbladet är en typisk sådan sida där jag alltid ändrar på olika inställningar, bl a sätter jag Jaws till att ignorera flash samt stänger av automatisk siduppdatering.

För att göra inställningar för en specifik webbsida gör du så här:

  • Ladda sidan t ex www.aftonbladet.se
  • när sidan är laddad trycker du jawstangent+skift+v
  • Jaws säger då personliga inställningar och du kan här då göra de önskade inställningarna du vill ha för just den sidan. Använd piltangenterna för att välja alternativ och tryck mellanslag för att ändra.
  • Välj sedan stäng.

Klart. Dessa inställningar laddas då varje gång du besöker en webbplatsen.

Test: Read2go – en ny app för att läsa daisyböcker på iPhone

Jag har tidigare gjort tester av två appar för att läsa daisy, Daisyworm och indaisy. Nu finns en tredje app som heter Read2go. Denna app är mycket orienterad mot tjänsten bookshare och har väldigt mycket kopplingar till denna men att läsa vanliga daisyböcker går också bra.