Jawstips #11 – nedladdning i internet explorer 9

Ett nytt tips från David Renström

För ett tag sedan släpptes Microsofts nyaste webbläsare, Internet Explorer 9. Denna version finns dock inte för Windows XP utan endast för Vista och Windows 7. Har du inte JAWS 12 utan en tidigare version bör du inte installera Internet Explorer 9 eftersom tidigare JAWS-versioner inte tolkar alla webbsidor korrekt. Har du däremot finns det anledning att uppgradera Internet Explorer. Bland annat får du automatiskt förslag på webbadresser när du tryckt Ctrl+o och börjar skriva. Har du t.ex. tidigare varit inne på www.hitta.se så behöver du nästa gång troligen bara skriva www.h och Internet Explorer fyller i resten.
Något som du ganska snart kommer att upptäcka är att nerladdning av filer fungerar lite annorlunda i Internet Explorer 9 jämfört med tidigare versioner av webbläsaren.

Jawstips #10 – Aktivera eller inaktivera automatiskt formulärläge

När man surfar på Internet kan man fr o m JAWS 10 ställa in så att JAWS automatiskt går in i formulärläget när man pilar till ett skrivfält så att man kan börja skriva direkt utan att först behöva trycka Enter. Sedan inaktiveras formulärläget automatiskt när man pilar uppåt eller neråt, ut ur skrivfältet.
Detta är standardinställningen i alla JAWS-versioner fr o m v10 och gör surfandet enklare för många användare. Många vill dock gärna ha tillbaka det gamla beteendet, dvs. att man måste trycka Enter eller mellanslag för att aktivera formulärläget och sedan trycka på PC-markör (numeriskt plus eller Capslock+ö) för att kunna fortsätta navigera på sidan med pilarna och snabbtangenterna. Inte minst så finns det en del hemsidor som gör att JAWS mer eller mindre hakar upp sig när automatiskt formulärläge är aktiverat.
I JAWS 12, gör så här för att ändra inställningen för automatiskt formulärläge:
1. Starta Internet Explorer.
2. Tryck JAWS-tangenten + 6 på bokstavsdelen av tangentbordet för att starta Inställningscenter.
3. Tryck Tabb till trädvyn.
4. Pila ner till Formulärläge och tryck pil höger för att öppna.
5. Pila ner till Välj formulärläge (auto eller manuell).
6. Tryck mellanslag för att ändra inställningen mellan Auto och Manuell.
7. Tryck Alt+F4 för att avsluta Inställningscenter.
8. Svara Ja på frågan i fall du vill spara ändringarna.
Tips: För att snabbare komma till inställningen för automatiskt formulärläge kan du innan du trycker Tabb till trädvyn skriva t.ex. ”välj”.
I JAWS 11 och 10, gör så här för att ändra inställningen för automatiskt formulärläge:
1. Starta Internet Explorer.
2. Tryck JAWS-tangenten + 6 på bokstavsdelen av tangentbordet.
3. Gå till menyn Inställningar (Alt+i) och välj alternativet Formulärläge med Enter.
4. Markera eller avmarkera kryssrutan ”Aktivera autoformulärläge”. När kryssrutan är kryssad är automatiskt formulärläge aktiverat.
5. Tryck Enter för att stänga dialogrutan.
6. Stäng med Alt+F4 och bekräfta med Ja att du vill spara inställningarna.
JAWS = Capslock, Num0 eller Insert beroende på tangentbordslayout.

Ny version av Mobile speak ute nu.

Version 5.7 av Mobile speak är nu släpt och klar för nedladdning.

Detta är en gratis uppdatering för alla som har licens för v4 och högre. Har du en tidigare version måste du köpa en uppgradering.

Nytt i denna version:

Stöd för nokias senaste version av Symbian, Symbian belle.

Stöd finns nu för mail, internet radio, webläsaren, ovi maps 3.04, och genvägar på hemskärmen.

Nya gester för pekskärmstelefoner som kör symbian belle.

Nya grupper för mobile speak kommandon, dessa är nu indelade i fyra grupper som är mer logiska och tidsbesparande.

Stöd för braille sense som punktdisplay.

Nya telefoner som stöds är:

Nokia c5 5mp, nokia 500, Nokia 603, 700 och 701.

Inga svenska talsynteser har ändrats sedan tidigare version så har du redan en svensk röst installerad så behöver du bara ladda hem mobile speak 5.7 för att uppdatera.

För mer information om mobile speak kan du gå till Code Factorys sida.

http://codefactory.es/en/products.asp?id=318

Nyheter på tbteknik

Lite små förändringar har skett på sidan.

För er som prenumererar via e-post har jag kortat av ämnesraden så bara artikelns rubrik syns. E-postadressen som inläggen skickas ifrån är numera epost@tbteknik.se och inte gmail. Så har ni gjort filter eller regler för inläggen måste ni uppdatera dessa.

E-postadress för kontakt är även den epost@tbteknik.se Bara maila på om ni önskar kontakta mig.

 

Publicerat den
Kategoriserat som allmänt

Jawstips #9 – Ordlista

I JAWS 11 tillkom en funktion (Ordlista) som visar en lista över alla ord som finns i det aktuella dokumentet samt hur många gånger de förekommer. Listan sorteras så att de ord som förekommer flest gånger hamnar överst. I andra hand, dvs. när flera ord förekommer lika många gånger, sorteras orden alfabetiskt. Vanliga ord såsom ”det”, ”men” och ”jag” räknas inte.
Tryck JAWS+Ctrl+w för att aktivera denna funktion när du t.ex. står i ett Word-dokument. Pila sedan uppåt/neråt i listan över ord och tryck Enter för att hoppa till nästa förekomst (med start från markörens position) av det valda ordet. I fall ordet inte förekommer längre ner i dokumentet, dvs. efter markörens position, kommer du att hamna på det ställe där ordet förekommer första gången i dokumentet.
När ett ord förekommer flera gånger i dokumentet kanske du vill se i vilka sammanhang det dyker upp. Välj i så fall ordet i listan och tabba sedan till och tryck på knappen Sammanfattning eller använd kortkommandot Alt+s. Använd sedan pil upp/ner för att bläddra mellan de olika meningarna där ordet förekommer och tryck Enter för att hoppa till den valda meningen.
Det enklaste sättet att hoppa mellan förekomster av samma ord är att använda navigeringskommandona w (nästa) och Skift+w (föregående). Glöm dock inte att du måste aktivera navigeringstangenter med JAWS+z för att detta ska fungera i Word, Outlook, etc. medan detta inte behövs på webbsidor och i PDF-filer.
Denna funktion fungerar på webbsidor och i PDF-filer samt i Microsoft Word, Outlook, Outlook Express, Anteckningar och WordPad.
JAWS = Capslock, Num0 eller Insert beroende på tangentbordslayout.
Tack David Renström.

Vad väljer vi för röster till våra talsynteser

Det har gjorts en enkät om vilka röster vi föredrar till våra talsynteser. I meddelandet som man skickade ut med en sammanfattning av svaren i enkäten kan vi läsa följande. Det var 107 personer som svarade på enkäten.

Upprinnelsen till enkäten är, som ni säkert känner till, att talsyntesrösten Ingmar är på väg ut ur produktsortimentet. Men Enkäten visar tydligt att en majoritet föredrar Ingmar, särskilt de som ställer stora krav på röstens prestanda. Närmare bestämt använder 55% rösten Ingmar i sin dator. 68% använder Ingmar i sin mobil och 79% i sin rats-tidning. De röster som kommer närmast efter är Erik med 17% i datorn och 17% i Rats samt Alva med 12% i datorn och 13% i mobilen. 
Enkäten visar att de som är mycket nöjda använder oftare Ingmar än de som bara är ganska nöjda. De som ställer stora krav på rösten använder oftare Ingmar. Avancerade användare har i högre grad kryssat Ingmar.
Sammantaget visar enkäten att rösten Ingmar är av mycket stor betydelse för de synskadade IT-användarna. Det finns inte någon annan röst som kommer i närheten av Ingmars nivå. 
Det bör därför vara ett krav att synskadade ges oförändrade möjligheter både att välja Ingmar och att följa utvecklingen av nya röster till dess det har utvecklats en fullgod ersättare.
Det finns mera av intresse i rapporten, bland annat vilka krav deltagarna ställer och hur de använder talsyntesen.
Hela rapporten kan du läsa eller ladda ner på:
http://www.srfskaraborg.r.se/enkat/talsyntesroster.html

Jag kan ju bara helt enkelt hålla med. Ingmar är fortfarande den tydligaste rösten av de som acapela har i sin produktlista. Han är deffinitivt den tråkigaste att lyssna till men skall man rätta fel i en text är han den tydligaste att använda. Erik som nämndes ovan är behagligare på längre texter men ord och bokstavsvis fungerar han inte. Själv är jag inte helt representativ då jag uteslutande kör punkt till datorn men jag skulle också valt ingmar rösten om jag var tvungen välja.

Jawstips #8 – Virtuell menyfliksområdesmeny

Mer tips från David Renström.
En av de nya funktionerna i JAWS 12 är den s.k. virtuella menyfliksområdesmenyn. Vad är detta? Jo, bl.a. programmen Microsoft Word 2007, Outlook 2010 samt WordPad i Windows 7 använder det nya menyfliksmenysystemet i stället för de traditionella rullgardinsmenyerna. I den nya typen av menyer går man mellans.k. flikar i stället för huvudmenyer, antingen genom att trycka pil höger/vänster när man står på ett fliknamn eller genom att trycka Ctrl+Tabb, och förflyttar sig sedan med hjälp av Tabb mellan de olika alternativen under en menyflik.
Tanken med det nya menyflikssystemet var att det skulle bli enklare att hitta den funktion man letar efter eftersom de funktioner man för tillfället inte kan använda döljs. Många synskadade upplever dock att den nya typen av menyer är krångligare att hantera eftersom man inte längre kan använda pil upp/ner för att välja alternativ och höger/vänster för att öppna undermenyer. Det händer också lätt att man fastnar i en menygrupp om man använder pil höger/vänster.
JAWS-funktionen Virtuell menyfliksområdesmeny gör att dessa nya menyer visas mera likt de ”gamla” rullgardinsmenyerna. Du kan alltså när denna funktion är aktiverad förflytta dig på samma sätt med pil upp/ner och höger/vänster. De alternativ du bläddrar förbi kommer även att markeras på skärmen så att seende personer, t.ex. lärare eller kollegor, kan följa vad du gör.
Gör så här för att aktivera det virtuella menyfliksområdet i alla program:
1.      Tryck kommandot JAWS+v.
2.      Pila ner till alternativet Virtuell menyfliksområdes-meny och tryck mellanslag för att ändra från Av till På.
3.      Tryck sedan Enter för att spara inställningen.
Prova nu att starta ett av programmen med den nya typen av menyer (Word/Excel 2007/2010, Outlook 2010, etc.), tryck Alt och gå sedan med pilarna som i den gamla typen av menyer.
OBS: Om du har lärt dig nya snabbkommandon för att via de nya menyerna aktivera funktioner, t.ex. Alt w f s för att ändra teckenstorleken i Word 2010 eller Alt n a f för att bifoga en fil i Outlook 2010, så kommer dessa kommandon i många fall att förändras när den virtuella flikområdesmenyn aktiveras eftersom menyerna kommer att ”byggas om” för JAWS. Kortkommandon såsom Ctrl+s, Ctrl+o, F12 och Ctrl+Enter kommer däremot inte att förändras.
Om du vill få tillbaka originalmenyerna i JAWS utför du samma procedur men ändrar inställningen till Av i stället.
JAWS = Num0, Insert eller Capslock beroende på tangentbordslayout.

Jawstips #7 – Ställa in en speciell röstprofil till ett visst program

Ett nytt tips från David Renström.

Vi har tidigare gått igenom hur man skapar och redigerar röstprofiler med olika röster, hastigheter, etc. Idag ska vi gå igenom hur man kan ställa in så att JAWS automatiskt väljer en viss röstprofil när man startar eller växlar till ett program (med Alt+Tabb, JAWS+F10, etc). Detta kan vara användbart om man t.ex. använder ett engelskspråkigt program såsom AOL Instant Messenger eller MP3DirectCut och vill använda t.ex. Eloquence i detta program för att menyer m.m. alltid ska läsas upp korrekt.

Denna funktion finns i JAWS 11 och senare. Gör så här:

1.      Starta eller växla till det program som du vill alltid ska använda samma röstprofil oavsett vilken röstprofil som är vald som standard.

2.      Tryck kommandot JAWS+Ctrl+s, dvs. samma kommando som för att växla standardröstprofil.

3.      Tryck Tabb när du står i listan ”Standard”.

4.      Du kommer till en annan lista med rubriken ”För <programnamn>”, dvs. provar du detta i kommando i Outlook 2010 kommer det att stå ”För Microsoft Outlook 2010”. Det översta alternativet är ”Använd standard” och är normalt förvalt. Detta innebär att ingen speciell röstprofil ska användas i detta program utan den röstprofil som för närvarande är vald som standard kommer att användas.

5.      Använd pil upp/ner för att välja en röstprofil.

Obs: Välj en annan röstprofil än den som är vald som standard så att du märker någon skillnad.

6.      Tryck sedan Enter för att spara inställningen.

7.      Prova nu att växla mellan programmet du ställde in en röstprofil för och ett annat program. Observera dock att JAWS inte byter röstprofil i fall du endast växlar till JAWS-fönstret.

Nästa gång du trycker JAWS+Ctrl+s i programmet med en vald röstprofil kommer du direkt till listan med rubriken ”För <programnamn>”. Om du vill ta bort inställningen väljer du ”Använd standard” och trycker Enter.

JAWS = Num0, Insert eller Capslock beroende på tangentbordslayout.