Podcast: Nya taltidningsdistributionen

I denna ca 11 minuter långa podcast får vi veta mer om taltidningen 2.0 som är ett helt nytt sätt att skicka taltidningar till läsare. Det gäller framförallt dagstidningar men tekniken klarar även andra publikationer som eventuellt kan komma i framtiden. Vi pratar med Eva Nilsson från MTM, myndigheten för tillgängliga medier om denna nya […]

Skapa dig en tillgänglig windowsinstallation med winstaller

Har du önskat att du själv kunde installera windows utan seende hjälp. Nu är det möjligt. Med programmet Winstaller kan du skapa en tillgänglig windowsinstallation som kan läggas på dvd eller usb-minne.  Winstaller v2 har talstöd med skärmläsaren Nvda och du har tillgång till följande under en installation av windows. skapa och ändra partitioner via […]