Jawstips: Nytt i Jaws version 16

Jaws version 16 har nu varit ute ett tag och här samlar David Renström ihop några nyheter. 

* JAWS-kommandosökning. Detta är en sökfunktion för att lättare hitta kortkommandona för olika JAWS-funktioner. Skriv in namnet eller en del av namnet på en funktion du letar efter och få upp en lista över de funktioner som matchar samt hjälptexter kring hur de fungerar. De mest grundläggande kommandona finns inte med i denna hjälpfunktion för att den inte ska bli för plottrig. Denna funktion tar även med kommandon för punktdisplayer, men bara om en punktdisplay är ansluten. Sökfunktionen är sammanhangskänslig, dvs. den ger olika resultat beroende på i vilket program du befinner dig. Kortkommandot är JAWS+mellanslag följt av j.

 * OCR av PDF-filer. I tidigare versioner av JAWS gick det endast att tolka den del av PDF-dokumentet som syntes på skärmen just när man startade OCR-funktionen. I JAWS 16 kan du enkelt skanna hela PDF-dokumentet som är öppet. Dessutom blir resultatet bättre eftersom skärmupplösningen inte har någon betydelse när denna funktion används. Texten som OCR-funktionen får fram kan sedan läsas med de vanliga lästangenterna och även kopieras delvis eller i sin helhet. Kortkommandot är JAWS+mellanslag, o, d.

 * Halvauto formulärläge. Till skillnad från automatiskt formulärläge så aktiveras inte formulärläget automatiskt när du pilar förbi skrivfält när det halvautomatiska formulärläget är aktivt. Däremot aktiveras formulärläget om du navigerar till ett skrivfält med hjälp av Tabb eller Skift+Tabb. Dessutom kommer inte heller snabbnavigeringstangenterna att aktivera formulärläget.

 * Förbättrat stöd för Word 2013. JAWS 16 använder UIA (User Interface Automation) för att förbättra prestandan i Word 2013. Du kommer att upptäcka en avsevärd förbättring vad gäller respons när du navigerar i och redigerar dokument. Dessutom kan nu JAWS-markören användas för att läsa synlig text i dokumentfönstret. Punktanvändare kommer också att märka att textens position visas mera korrekt. Därutöver kan man nu bläddra i dokumentet med punktdisplayen utan att markören följer med.

 * Förbättrat språkstöd i röstprofilerna. Det går nu att ställa in olika röstinställningar för varje språk i samma röstprofil. Detta kan vara praktiskt när inställningen Upptäck språk automatiskt är aktiverad. Det går också att manuellt växla språk i den aktuella röstprofilen genom att trycka Ctrl+Windows+l. Kortkommandot för att temporärt (Ctrl+Alt+PgUp/PgDn) eller permanent (Ctrl+Win+Alt+PgUp/PgDn) ändra talets hastighet påverkar endast röstprofilens primära språk. Detta är normalt samma språk som JAWS är översatt till (svenska). Det går dock att välja vilket språk som ska vara primärt för varje röstprofil.

 * Inget stöd för Windows XP. Eftersom Microsoft efter 13 år inte längre uppdaterar Windows XP kommer inte JAWS 16 att fungera under XP. JAWS 15 och tidigare versioner går förstås fortfarande utmärkt att ladda ner och använda i XP.

 * Stöd för Läslista-appen i Windows 8.1. Läslistan används för att samla ihop artiklar från flera olika ställen och läsa dem på ett enkelt sätt.

* Stöd för Kontakter-appen i Windows 8.1. I denna app kan du samla kontakter för e-post, Facebook, Twitter, LinkedIn m.m och hålla koll på alla deras uppdateringar på ett ställe samt även posta egna statusuppdateringar.

 * Nytt panoreringskommando på Focus-displayer. Tryck mellanslag tillsammans med höger eller vänster panoreringsknapp för att läsa hela punktraden utan att gå vidare till nästa rad.

 * Automatisk JAWS-omstart. Om ett problem i ett program får JAWS att inte svara på ungefär 15 sekunder kommer JAWS automatiskt att starta om inom ungefär 30 sekunder.

 * Stöd för MathML. Få komplexa matematiska formler och ekvationer skrivna i standarden MathML på webbsidor upplästa med hjälp av talsyntesen.

 * Licenssystemet är numera omgjort. Licenstypen Standard har ersatts av Hemanvändning (Home Use). Denna är till för icke-kommersiellt bruk, dvs. privatpersoner som själva har köpt JAWS och använder det på egna datorer på fritiden. Professional-licensen ska användas i alla andra sammanhang, dvs. även när licensen köps av syncentraler. De två olika typerna av licenser är alltså inte längre knutna till Windows-versionerna.

 

Publicerat den
Kategoriserat som Jaws Märkt