Nyheter i tillgänglighetsfunktionerna i ios 9

Här är det som är nytt vad gäller tillgänglighetsfunktionerna i ios 9 som släpptes 16 september.

Vi börjar med voice over:

 • Det går nu ändra vo tangentkombination på externt tangentbord. Det går nu ändra från att hålla nere alt+ctrl till att hålla nere caps lock tangenten för att styra voice over om man använder externt tangentbord.
 • Det är nu enklare att markera text. När du har text t ex i ett mail eller liknande kan du vrida rotorn till alternativet textval, svep därefter uppåt/nedåt för att välja tecken, rad ord. Utan att ändra något sveper du sedan höger och då markeras texten efter den inställning du gjorde i rotorn, så valde du ord i textval och sedan veper höger så markeras ett ord i taget i texten. Vrid sedan rotorn till läge ändra och där kan du välja vad som skall göras, t ex kopiera texten.
 • Det går nu att ändra tiden för dubbeltryck, standard är 0,25 s. Om två tryck sker inom tidsgränsen uppfattas dom som ett dubbeltryck. Bra ifall man har svårt trycka snabbt två gånger och behöver lite längre tid mellan trycken.
 • Det går nu välja hur lång tid notiser som visas på punktdisplayen skall visas. Standard är 3 sekunder.

Andra bra hjälpfunktioner:

 • Under inställningar/allmänt/hjälpmedel/tangentbord kan följande ändras:
 • Upprepa tangent, kan nog vara lite fel översatt här, borde nog stå tangentrepetition istället. Denna funktion kan slås på eller av för externa tangentbord.
 • Flertangentlås gör att du kan låsa flera specialtangenter låsas så du slipper hålla nere dom. Gäller externa tangentbord.
 • Tröga tangenter, gör att det blir en fördröjning då tangent trycks ner tills att funktionen aktiveras. Gäller externa tangentbord.
 • Visa gemena tangenter, märker ej nån skillnad på denna inställning med voice over. Visar versaler och gemener på skärmtangentbordet när skift används.
 • Några små uppläsningsbuggar är också åtgärdade i voice over.

Övriga funktioner som hjälper till med tillgängligheten.

 • I notiscenter kan man nu lägga till en widget som visar batterinivå för alla anslutna enheter som kan visa sin batterinivå via bluetooth, t ex headset och hörlurar. Även iphones egen batterinivå visas här.
 • I notiscenter kan man nu gruppera notiser från appar på dag eller på app. Grupperar man på dag visas alla notiser för alla appar under den dagen i ordningen nyast överst. Grupperar man per app visas notiserna appvis med nyaste överst i varje grupp av appar.
 • Sökfunktion i inställningar: Nu kan man direkt från inställningsappen söka en inställning bland alla som finns. Överst i listan med alla alternativ finns ett sökfält, dubbelknacka på det och skriv den inställning du söker t ex voice så kommer du få upp alternativet voice over under allmänt/hjälpmedel/syn. Mycket användbart istället för att svepa igenom drösvis av alternativ.
 • En annan funktion är alternativet minska rörelser som finns i allmänt/hjälpmedel, den gör så att visuella effekter och andra finneser stängs av när du slår på funktionen. Detta gör ingen skillnad för voice over men för lite äldre enheter kan prestandan märkbart förbättras om man slår på denna funktionen. Den är inte ny för ios 9 men värd påminna om.
 • Batteriinställningarna har nu flyttat upp så den hittas direkt under inställningar och så en bit ner i listan. Där kan man se vilka appar som drar mest ström och ifall enheten får gå i vila ordentligt eller om den är igång hela tiden. Här finns också ett energisparläge där visuella effekter samt en del tjänster och program stängs av för att spara ström. Kan ibland vara till nytta.

Kända buggar:

Ibland spårar ljudkontrollen ur när man kopplar från bluetoothhörlurar, då går det inte styra volymen på enheten efter att lurarna kopplats från. Omstart eller att koppla till lurarna igen och sen stänga av dom löste problemet.

Stänga av voice over medan enheten är ansluten till bluetoothhörlurar gör att voice over inte hoppar över till lurarna igen när v o slås på igen. 

 

Detta är vad som jag hittat så här långt. artikeln uppdateras när nya funktioner och inställningar hittas i den nya versionen.