Vad väljer vi för röster till våra talsynteser

Det har gjorts en enkät om vilka röster vi föredrar till våra talsynteser. I meddelandet som man skickade ut med en sammanfattning av svaren i enkäten kan vi läsa följande. Det var 107 personer som svarade på enkäten.

Upprinnelsen till enkäten är, som ni säkert känner till, att talsyntesrösten Ingmar är på väg ut ur produktsortimentet. Men Enkäten visar tydligt att en majoritet föredrar Ingmar, särskilt de som ställer stora krav på röstens prestanda. Närmare bestämt använder 55% rösten Ingmar i sin dator. 68% använder Ingmar i sin mobil och 79% i sin rats-tidning. De röster som kommer närmast efter är Erik med 17% i datorn och 17% i Rats samt Alva med 12% i datorn och 13% i mobilen. 
Enkäten visar att de som är mycket nöjda använder oftare Ingmar än de som bara är ganska nöjda. De som ställer stora krav på rösten använder oftare Ingmar. Avancerade användare har i högre grad kryssat Ingmar.
Sammantaget visar enkäten att rösten Ingmar är av mycket stor betydelse för de synskadade IT-användarna. Det finns inte någon annan röst som kommer i närheten av Ingmars nivå. 
Det bör därför vara ett krav att synskadade ges oförändrade möjligheter både att välja Ingmar och att följa utvecklingen av nya röster till dess det har utvecklats en fullgod ersättare.
Det finns mera av intresse i rapporten, bland annat vilka krav deltagarna ställer och hur de använder talsyntesen.
Hela rapporten kan du läsa eller ladda ner på:
http://www.srfskaraborg.r.se/enkat/talsyntesroster.html

Jag kan ju bara helt enkelt hålla med. Ingmar är fortfarande den tydligaste rösten av de som acapela har i sin produktlista. Han är deffinitivt den tråkigaste att lyssna till men skall man rätta fel i en text är han den tydligaste att använda. Erik som nämndes ovan är behagligare på längre texter men ord och bokstavsvis fungerar han inte. Själv är jag inte helt representativ då jag uteslutande kör punkt till datorn men jag skulle också valt ingmar rösten om jag var tvungen välja.

%d bloggare gillar detta: