Jawstips #11 – nedladdning i internet explorer 9

Ett nytt tips från David Renström

För ett tag sedan släpptes Microsofts nyaste webbläsare, Internet Explorer 9. Denna version finns dock inte för Windows XP utan endast för Vista och Windows 7. Har du inte JAWS 12 utan en tidigare version bör du inte installera Internet Explorer 9 eftersom tidigare JAWS-versioner inte tolkar alla webbsidor korrekt. Har du däremot finns det anledning att uppgradera Internet Explorer. Bland annat får du automatiskt förslag på webbadresser när du tryckt Ctrl+o och börjar skriva. Har du t.ex. tidigare varit inne på www.hitta.se så behöver du nästa gång troligen bara skriva www.h och Internet Explorer fyller i resten.
Något som du ganska snart kommer att upptäcka är att nerladdning av filer fungerar lite annorlunda i Internet Explorer 9 jämfört med tidigare versioner av webbläsaren.

Man har nämligen lagt till en s.k. nerladdningshanterare i programmet. Denna ska göra det lättare att hantera nerladdningar av flera filer samtidigt.
När du trycker på en länk för att ladda ner en fil kommer du att höra ett lite försiktigt ljud och JAWS kommer att säga ”Informationsfältet kräver din uppmärksamhet. Tryck Alt+n för att sätta fokus på Informationsfältet”. När detta inträffar trycker du Alt+n för att flytta fokuset till informationsfältet som finns ovanför webbsidan på skärmen. Oftast kan du välja mellan Kör/Öppna, Spara och Avbryt. Använd Tabb och Skift+Tabb för att välja rätt knapp och tryck sedan mellanslag eller Enter.
I fall du trycker på Kör eller Öppna kommer filen att köras resp. öppnas i lämpligt program när nerladdningen är klar. Trycker du på Spara kommer filen att sparas under Hämtade filer i din personliga mapp (där även Mina dokument ligger). Om du har valt att spara en fil kommer JAWS att med jämna mellanrum meddela hur många procent som har laddats ner. Du kan dock fortsätta att surfa på samma eller andra webbsidor medan du väntar på att nerladdningen slutförs. I fall du inte befinner dig i Internet Explorer när nerladdningen är klar hörs ett pling och du hamnar automatiskt i Internet Explorer igen.
För att ljuden ska spelas upp när informationsfältet kräver din uppmärksamhet eller när en nerladdning är klar måste rätt inställning vara aktiverad. Gör som följer för att kontrollera denna inställning:
1.      Gå till menyn i Internet Explorer genom att trycka Alt.
2.      Pila åt höger till Verktyg och tryck Enter eller pil ner.
3.      Pila ner till Internetalternativ och tryck Enter.
4.      Tryck Ctrl+Tabb upprepade gånger till fliken Avancerat.
5.      Pila ner till Hjälpmedel. I fall denna grupp med isntällningar är stängd trycker du pil höger för att öppna den.
6.      Pila sedan ner till inställningen Spela upp systemljud.
7.      I fall inställningen är Off trycker du mellanslag för att ändra till On.
8.      Tryck sedan Enter för att spara inställningarna.
Exempel: Nerladdning av en fil
Vi ska nu prova att ladda ner en fil med den nya nerladdningshanteraren i Internet Explorer 9. Följ instruktionerna nedan för att ladda ner DAISY-spelaren FSReader. Vi kommer senare att gå igenom hur den fungerar.
1.      Starta Internet Explorer.
2.      Tryck Ctrl+o.
3.      Skriv in www.freedomscientific.se och tryck Enter.
4.      Pila ner till länken Filhämtning och tryck Enter.
5.      Pila ner till Hämta FSReader 2.0 och tryck Enter. Observera att denna länk finns långt ner på sidan och att du med fördel kan använda länklistan (JAWS+F7).
6.      Tryck Alt+n när JAWS meddelar att informationsfältet kräver din uppmärksamhet.
7.      Tabba till knappen Spara och tryck mellanslag eller Enter.
8.      JAWS kommer med jämna mellanrum att meddela hur mycket av filen som har laddats ner. Ett pling hörs när nerladdningen är klar.
9.      Enklaste sättet att komma till mappen för hämtade filer är att gå till startmenyn, leta åt alternativet Hämtade filer (skriv t.ex. ”häm” så borde det komma upp som första alternativ) och trycka Enter. Nu startas Utforskaren och du kan pila mellan de olika filerna du har laddat ner och öppna eller köra samt förstås även kopiera, flytta eller radera dem.
Exempel: Uppdatering av Flash
Flash är den teknik som används på bl.a. YouTube för att visa filmer och animationer och även för att skapa spel på webbsidor. Även om många kanske aldrig aktivt använder Flash är det ändå bra att hålla denna komponent uppdaterad eftersom man då och då upptäcker säkerhetsbrister och skickar ut uppdateringar från programtillverkaren.
Har du Flash installerat är chansen stor att du ibland får upp meddelanden om att det finns en ny version. Jag rekommenderar dock inte att du använder det medföljande installationsprogrammet eftersom det är väldigt otillgängligt och svåranvänt för användare av skärmläsare. Följ i stället instruktionerna nedan:
1.      Öppna Internet Explorer.
2.      Tryck Ctrl+o.
3.      Skriv in webbadressen www.updateflash.org och tryck Enter.
4.      Pila ner till länken ”Get Flash Installer” och tryck Enter.
5.      När JAWS meddelar att informationsfältet kräver din uppmärksamhet trycker du Alt+n.
6.      Tryck sedan mellanslag eller Enter på knappen Kör.
7.      När installationsprogrammet startats väntar du en stund. Det kommer ingen egentlig indikation på när installationen är klar, men vänta 20-30 sekunder. Tabba sedan till knappen Close och tryck Enter.
OBS! Knappen Close visas inte förrän installationen är klar.
8.      Du kan nu stänga Internet Explorer.
OBS! Du kan förstås även använda denna uppdatering av Flash tillsammans med tidigare versioner av Internet Explorer. Skillnaden blir då att du inte behöver trycka Alt+n innan du väljer Kör.