Jawstips #12 – Ändra visningsläge i punkt mellan radvis och strukturerat

När du använder en punktdisplay tillsammans med JAWS finns det några olika visningslägen för denna. Standardinställningen är strukturerat läge vilket innebär att det på punktraden visas extra information om knappar, skrivrutor, etc. som inte syns på skärmen. Det kan t.ex. stå ”Spara som dlg Filnamn: skriv kombo Dok1.docx”.  I det här fallet informerar punktdisplayen dig alltså om att du befinner dig i dialogrutan Spara som och att du står i den skrivbara kombinationsrutan Filnamn. Det enda som visas på den aktuella raden på skärmen är ”Filnamn: Dok1.docx”. Om du ställer om visningsläget till radvis kommer inte informationen om dialogrutan och vilken typ av inmatningsfält det är att visas på punktraden. Denna information kommer dock förstås fortfarande att förmedlas av talsyntesen.
Man kan säga att visningsläget radvis visar skärmen som den ser ut medan det strukturerade läget ger extra information som ska göra det lättare att förstå hur programmet ska användas. För en person som i första hand förlitar sig på talet och i andra hand på punktdisplayen kan det vara idé att prova läget radvis eftersom punktdisplayen blir ”renare” med mindre text. Sedan handlar det förstås också mycket om en vanesak.
Gör så här för att ändra visningsläget för punktdisplayen i JAWS 12 (se längre ner för JAWS 11 och tidigare):
1.       Gå till JAWS-fönstret med JAWS+j.
2.       Om JAWS inte körs från systemfältet öppnades inte menyn automatiskt så du måste då trycka Alt. Gå sedan åt höger till Verktyg och tryck Enter.
3.       Om menyn öppnades direkt pilar du ner till Verktyg och trycker Enter.
4.       Pila ner till Instälnningscenter och tryck Enter.
5.       Tryck Tabb till trädvyn.
6.       Pila ner till rubriken Punkt.
7.       Tryck pil höger för att öppna denna rubrik.
8.       Pila ner till Generellt.
9.       Tryck pil höger för att öppna denna rubrik.
10.   Pila ner till Punktläge.
11.   Använd mellanslag för att ändra inställning mellan Strukturerad, Radvis och Tidigare talad.
12.   Stäng med Alt+F4 när du är nöjd.
13.   Svara Ja när du får frågan i fall du vill spara inställningarna.
Gör så här för att ändra visningsläge för punktdisplayen i JAWS 11 och tidigare:
1.       Gå till JAWS-fönstret med JAWS+j.
2.       Om JAWS inte körs från systemfältet öppnades inte menyn automatiskt så du måste då trycka Alt. Gå sedan åt höger till Verktyg och tryck Enter.
3.       Om menyn öppnades direkt pilar du ner till Verktyg och trycker Enter.
4.       Pila ner till Instälnningsprogrammet och tryck Enter.
5.       Öppna menyn med Alt.
6.       Pila åt höger till Inställningar och tryck Enter.
7.       Pila ner till Punktdisplay och tryck Enter.
8.       Tabba till kombinationsrutan Punktvisning.
9.       Använd pil upp/ner för att ändra inställning mellan Radvis, Strukturerad och Tidigare talad.
10.   Tryck Enter när du är nöjd.
11.   Tryck Alt+F4 för att stänga Inställningsprogrammet.
12.   Svara Ja på frågan i fall du vill spara inställningarna.
JAWS = Num0, Insert eller Capslock beroende på tangentbordsinställning.

Tack till David Renström