Ios tips #1 : Låsa riktningen på skärmen

Ibland är det väldigt irriterande när skärmens innehåll vrider sig på iPhonen. Detta händer då du vrider telefonen för att t ex ha bilden liggande istället för stående. Bra för t ex filmvisning mm. Men oftast är det mest irritera

nde när bilden vrider sig bara man lite lätt lutar telefonen åt ena eller andra sidan.

Så här låser du riktningen:

  1. Tryck snabbt två gånger på hemknappen, då säger voice over programväxlaren.
  2. Dra med tre fingrar till höger för att byta sida, då säger voice over sida 2 av hur många sidor du har i växlaren.
  3. Alra överst i det fönstret strax under statusraden finns reglaget för att låsa riktningen. Håll telefonen stående och dubbeltryck på detta reglage för att låsa riktningen till stående.
  4. Lämna växlaren med ett tryck på hemknappen.

Nu kan du vrida telefonen utan att skärmbilden ändras. Vill du låsa upp detta igen så du kan vrida bilden gör du bara om dessa steg igen.

%d bloggare gillar detta: