Hjälpmedel och Apple

Apple och tillgänglighet

I nästan alla Apples produkter finns inbyggda tillgänglighetsfunktioner. Det innebär att personer med synskada utan problem kan använda t ex en mac-dator eller en iPhone. Apple har skapat en väldigt kompetent skärmläsare som heter Voice Over. Med denna kan man som synskadad använda en mac-dator fullt ut. Det fungerar med tal och punktstöd. Även vissa punktskärmar fungerar. Det finns också ett förstoringssystem i vissa produkter t ex mac och iPhone. Förstoringen har dock vissa begränsningar. Här beskriver jag de olika produkterna och vilka tillgänglighetsfunktioner som finns.

Mac

I alla Mac-datorer finns en inbyggd skärmläsare som heter voice over. Denna skärmläsare är helt jämförbar med sina kusiner i windowsvärlden. Det går sköta allt utan problem såsom mail, ordbehandling, surfa på internet, lyssna på musik och mycket mer.

Många program är tillgängliga och fungerar bra med skärmläsaren. Det som inte fungerar är Microsoft office 2008 och 2011 då dessa saknar stöd för tillgänglighetsfunktionerna.

I systemet ingår idag flertalet röster på många olika språk bl a svenska. Rösterna är Vocalizer och de svenska är Oskar och Alva. Grundröst är Oskar i väldigt låg kvalitét men man kan enkelt lägga till en variant med högre ljudkvalité samt installera fler språk om så önskas, t ex Samantha för amerikansk engelska.

Mac-datorerna stöder ett flertal punktskärmar också såsom Baum supervario, variopro, varioconnect, alva satelit, BC640 mfl. Kravet är att punktskärmen ansluts via usb eller blåtand.

Förstoringen på mac är till hjälp för att kunna förstora texten på skärmen. Den är inte lika välutvecklad som skärmläsaren men fungerar bra om man bara vill ha lite större text. Vid högre förstoringsgrad kan texten bli lite oskarp.

Förstoring och tal går köra samtidigt utan problem.

Systemkrav:

När man köper en mac så bör det inte finnas mindre än 4 gb internt arbetsminne i maskinen och gärna en lite bättre processorkapacitet. De enklaste maskinerna kan upplevas långsamma speciellt när man använder tal och förstoring tillsammans med lite mer krävande program. Skall man ladda hem flertalet röster på olika språk så krävs lite mer utrymme på hårddisken så det skall man också tänka lite på när man väljer maskin. Datorn skall också köra mac osx 10.8 också kallat Mountin Lion eller senare för att man skall få med de röster som ingår. Dessa finns inte i tidigare versioner av osx.

Dom nya mac datorerna med deras nya processor fungerar fint med hjälpmedelsfunktionerna. Däremot kan det vara så att äldre program inte fungerar.

Vilka program fungerar?

I stort sett alla Apples egna program fungerar med skärmläsaren och förstoring. Här är några exempel och dess motsvarigheter i windows.

Pages – Är motsvarigheten till ms word i windows. Fungerar bra med skärmläsaren med några fåtal undantag som med säkerhet kommer rättas till med uppgraderingar.

Numbers – motsvarar ms excell i windows. Fungerar också bra även om det känns lite ovant jobba i med skärmläsaren.

Keynote – motsvarar ms powerpoint. Har jag själv inte jobbat i så jag har inga personliga erfarenheter varken av powerpoint eller keynote.

Safari – webbläsaren. Att surfa på internet med voice over fungerar lika bra som i windows med internet explorer och t ex jaws. Alla olika typer av navigeringsfunktioner finns såsom rubriker, länkar, webbpunkter mm. Däremot kan Safari i sig själv ha lite problem med vissa specialsidor. Men det är mer en kompatibilitetsfråga i safari än problem med skärmläsaren. Alla olika listor går också få som t ex länklista, rubriklista mfl.

Mail – är mailprogrammet och detta fungerar utan problem med skärmläsaren.

Sedan finns flera andra program som följer med mac-datorerna såsom Garageband som man kan skapa musik i, iPhoto för redigering av bilder och iMovie för att skapa film. Garageband fungerar fint med skärmläsaren därmot de andra har jag inte provat.

Kan man ersätta windowsdatorn med en mac?

Svaret är ja. För hemanvändaren finns alla tänkbara program som gör din vardag med datorn lika effektiv på mac som för windows. Dessutom är flertalet program från olika tillverkare om inte 100% tillgängliga så åtminstånne helt användbara. På arbetsplatsen är det kanske mer frågan om vad för program som används på den specifika arbetsplatsen. Det kan t ex vara egna lösningar för ekonomi, intranät eller e-post som inte finns för mac men är företaget redan mac-användare eller använder standardprogram som det finns motsvarigheter för på mac så är chansen mycket stor till att det skall fungera bra. Mailsystem som Microsoft exchange skall t ex inte vara något problem att använda med mac om exchangeservern är av version 2007 eller nyare.

Här kan du läsa om att komma igång med Voice Over.

Iphone/ipod touch/iPad

Apple iPhone, iPod touch och iPad  har liksom Mac-datorerna inbyggd skärmläsare som gör att man kan styra alla funktioner och flertalet tredjepartsprogram utan problem som synskadad. Trots pekskärm fungerar det riktigt bra. Man använder olika gester med ett, två, tre eller fyra fingrar för att styra systemet och skärmläsaren. Olika medtoder för att skriva finns också vilket ger möjlighet att hitta det sätt som passar bäst. Anslutning av punktskärm är möjlig. Ett begränsat antal punktskärmar stöds. Ansluts via blåtand.

Även Apples trådlösa tangentbord kan anslutas via blåtand. Skärmläsare och röst är på svenska. Flertalet språk ingår så man kan t ex ha engelsk och svensk röst och växla mellan dessa. Rösterna är Vocalizer och standardröst är Alva.

På iPhone kan man förutom de vanliga telefonfunktionerna skicka och läsa sms, hantera e-post, hantera kalender, surfa på internet, spela musik och mycket mycket mer. Det finns också en programbutik där du kan köpa program från andra tillverkare och på så vis utöka funktionerna på din enhet. Här finns bl a ordbehandlaren pages, olika anteckningsprogram, olika program från flera trifikbolag så man kan hålla rätt på tågtider och förseningar och mycket mer. Flertalet program i programbutiken är också tillgänliga med skärmläsaren.

Allt detta gäller också iPad och iPod touch förutom just telefonfunktioner och sms som inte finns i dessa enheter.

Förstoring finns också och den fungerar bra. Man kan få större text samt växla positiv och negativ bild. Olika typer av förstoring kan väljas samt färgkombinationer. Kameran kan också användas som elektroniskt förstoringsglas.

Det finns också viss hjälp i systemet för personer med hörselnedsättning. Olika vibrationssignaler kan skapas så man kan känna olika signaler. Man kan ha t ex en vibrationsignal för mamma och en för bästa vännen så kan man känna vem som ringer. Även kamerans blixt kan användas för att indikera att någon ringer.

Apple watch

Apples smarta klocka Apple watch har även den inbyggda hjälpmedelsfunktioner.

Voice over för skärmläsning och styrning av klockan och dess funktioner.

Förstoring för den som kan se skärmen men behövre lite större text.

Många program fungerar fint med hjälpmedelsfunktionerna.