Hjälpmedel och windows

Hjälpmedel för windows kan vara både skärmläsare och förstoringsprogram.

Skärmläsare är ett program som hjälper den synskadade datoranvändaren att få informationen på skärmen presenterad i tal med hjälp av syntetiskt tal eller via en punktskriftsskärm.

Förstoringsprogram gör bilden lättare att se för den som t ex behöver större text eller kanske behöver andra färgkombinationer.

Har här samlat ihop lite kortfattad information om de skärmläsare för windows som jag känner till. Vi börjar med de som är gratis.

Nvda

En gratis skärmläsare som bygger på öppen källkod. Svensk röst är inkluderad i form av den öppna källkodstalsyntesen Espeak. Punktskriftskärmar kan också användas men det finns inte så många just nu som stöds av programmet. Nvda är också inkluderat i Infovox usb stickan. Använder man Windows 10 kan de inbyggda Microsoftrösterna användas, på svenska rösten Bengt.

Länk till Nvda hemsida på engelska:

Skärmläsaren i windows 10

Det finns inbyggt i windows 10 en bra skärmläsare som också har stöd för punktskriftskärmar via paketet brltty som behöver installeras.

Svensk röst via Microsoft röster och rösten Bengt.

Startas med kommandot ctrl+windows+enter. För att göra inställningar kan man trycka ctrl+windows+n för att hoppa direkt dit.

Fungerar med moderna program från microsoft men kan ha väldiga problem med program från andra utvecklare.

 

 

Jaws för windows

Jaws för windows är den mest spridda komersiella skärmläsaren. Jaws fungerar på 32 och 64 bitars system. Stöder windows 7, windows 8, windows 8.1 och windows 10. Jaws har svenskt tal som medföljer i form av Vocalizer röst Alva samt Oskar och kan också använda sapi 5 röster från t ex acapela. Stöd för ett antal vanliga punktdisplayer finns också.

Hemsida

Dolphin Supernova

Supernova är ett samlingsnamn för en hel grupp olika programdelar som erbjuder antingen ett program för förstoring, ett för enbart tal och punktstöd samt ett med både tal och punktstöd samt förstoring. Fungerar med flertalet punktskärmar och sapi 5 talsynteser. Alla windowsversioner från 7 och framåt stöds.

Hemsida: http://www.dolphinuk.co.uk/

Zoomtext

Zoomtext är det mest spridda förstoringsprogrammet för windows. Programmet erbjuder många inställningsmöjligheter och förstoringsgrader så det skall passa så många användare som möjligt. Zoomtext kan även läsa upp text med talsyntes.

Hemsida: Freedom scientific svenska sida