Tips för skärmläsaren Jaws for windows

Här har jag samlat alla de tips för skärmläsaren Jaws som jag publicerat här på bloggen. Stort tack till David Renström som bidragit med de flesta tipsen.

Jawstips #1 Använda kortkommandon på webbplatser

Jawstips #2 – Individuella inställningar för en specifik webbplats

Jawstips #3 – Löpande läsning utan länkar och rubriker

Jawstips #4 – Låsa tangentbordet

Jawstips #5 – Ändra röstprofiler

Jawstips #6 – Indikera stora bokstäver för talsynteser som inte kan ändra tonhöjd

Jawstips #7 – Ställa in en röstprofil till ett visst program

Jawstips #8 – Virtuell menyfliksområdesmeny

Jawstips #9 – Ordlista

Jawstips #10 – Aktivera eller inaktivera automatiskt formulärläge

Jawstips #11 – Nedladdning i internet explorer 9

Jawstips #12 – Ändra visningsläge i punkt mellan radvis och strukturerat

Jawstips #13 – Visa felstavade ord i Word