Hjälpmedel och Android

På senare tid har Android blivit ett bra alternativ till andra tillverkare på hjälpmedelsfronten, till exempel Apple. I Android finns en skärmläsare som heter TalkBack. Den är integrerad i systemet och är den på marknaden som fungerar bäst. Det finns även en förstoringsfunktion (kom i Android version 4.2), samt möjlighet att ansluta en punktdisplay via Bluetooth (installeras separat). Appen som sköter punktstödet heter BrailleBack och kan laddas hem via Google Play. I denna guide kommer vi förklara lite vad som finns och hur de fungerar.

Vilka enheter fungerar med TalkBack?

Android är Open Source, vilket innebär att alla tillverkare av telefoner och surfplattor får göra sina egna anpassningar av systemet. Man kan säga att alla tillverkare lägger på ett eget skal som ändrar utseendet på systemet. De kan även lägga på fler funktioner som finns i deras enheter. Grundversionen av Android (kallas ibland för Vanilla Android) kommer direkt från Google och har inget skal på sig, utan det är Googles egna sätt att se på hur Android ska se ut. Telefoner, surfplattor och mediaspelare som heter något med Nexus är tillverkade på uppdrag av Android och de kör därmed en ren Android. Med anledning av att det finns så många anpassningar av Android kan det vara svårt att veta i förväg hur bra hjälpmedlen kommer att fungera. Därför skulle man kunna säga att alla enheter i Nexus-serien fungerar bra med hjälpmedel. Men på senare tid har tillverkare börjat bygga in stöd för hjälpmedel i deras system. Ett exempel på detta är Samsung, som har kommit långt med detta.

Några exempel på telefoner som fungerar är Samsung Galaxy S4, S5, S6, S7, Note 3, Note 4, Google Nexus 5, Nexus 5X, Nexus 6, Nexus 6P etc.

Några exempel på surfplattor som fungerar är Google Nexus 7, Nexus 9, Nexus 10, Samsung Galaxy Tab S, Tab S2 etc.

Grunderna i TalkBack och andra hjälpmedelsfunktioner är samma för alla enheter men det finns en del skillnader. Därför kommer vi förklara så generellt som möjligt när vi tar upp funktionerna i systemet.

Aktivera TalkBack

Om du precis köpt en Androidenhet kan du enkelt aktivera TalkBack vid första starten. Håll två fingrar mot skärmen tills du hör en bekräftelse på att TalkBack aktiverat. Ha gärna ett headset till hands eftersom TalkBack som standard är inställt på att inte läsa upp lösenord om inte ett headset är anslutet. Observera dock att det endast är en engelsk röst med från början, alternativt Googles egna röst som strömmas från nätet.

Om telefonen är igång och du vill aktivera TalkBack gör du såhär:

 1. Tryck länge på strömknappen tills du känner att telefonen vibrerar eller låter.
 2. Släpp strömknappen.
 3. Håll två fingrar mot skärmen tills du får en bekräftelse på att TalkBack är aktiverat.

Detta kräver dock att du har funktionen Aktivera tillgänglighet snabbt aktiverat. Detta slår du på under Inställningar -> Tillgänglighet -> Genväg för tillgänglighet. Flytta reglaget till På.

För att aktivera TalkBack via menyn, gör såhär:

 1. Gå till Inställningar -> Tillgänglighet.
 2. Välj TalkBack.
 3. Tryck på reglaget högst upp för att slå på TalkBack.
 4. Svara OK på säkerhetsmeddelandet som visas.

OBS! Har du en Samsung-enhet kan du trycka tre gånger på hemknappen för att aktivera TalkBack. Detta måste dock slås på i Inställningar -> Hjälpmedel. Funktionen heter Direktåtkomst.

Lås upp enheten

Det finns två sätt att låsa upp enheten: (

Nexus-telefoner och surfplattor)

 • Dra med två fingrar från skärmens nedre del och uppåt.
 • Utforska skärmen och leta rätt på en knapp med namnet Lås upp och dubbelklicka på den.

Har du en Samsung-enhet drar du med två fingrar vågrätt i skärmens nedre del.

Navigering

För att navigera i telefonens menyer och på hemskärmen sveper man snabbt med ett finger från vänster till höger eller tvärtom. Detta tar dig från det ena objektet till det andra. När du hittat det du söker dubbeltrycker du varsomhelst på skärmen. Vill du istället gå radvis genom skärminnehållet sveper du uppifrån och ner eller nerifrån och upp. Du kan även utforska skärmen. Håll ett finger på skärmen och flytta det långsamt över skärmen. TalkBack kommer då att läsa vad som finns under fingret. När du hittat det du letar efter släpper du fingret och dubbelklickar varsomhelst på skärmen med ett finger.

Text skrivs in på liknande sätt. När du hittat ett textfält dubbelklickar du på det. Tangentbordet dyker då upp i den nedre delen av skärmen. Sätt ett finger på den nedre delen av tangentbordet och för det sakta över den nedre delen av skärmen. Du kommer då att höra vad som finns under fingret. När du hittar rätt bokstav släpper du fingret. OBS! Vissa Samsungmodeller har valet att dubbelklicka när du hittar en bokstav istället för att bara släppa fingret, detta går att ställa in under Inställningar –> Tillgänglighet.

Lista med gester

Här följer en lista med de gester som finns tillgängliga:

 • Svep vänster med ett finger: Gå till föregående objekt.
 • Svep höger med ett finger: Gå till nästa objekt
 • Svep upp med ett finger: Gå till föregående navigeringsinställning
 • Svep ner med ett finger: Gå till nästa navigeringsinställning
 • Dubbeltryck med ett finger: Aktivera objektet som är markerat
 • Dra upp/ner med två fingrar: Rulla sidan uppåt/nedåt
 • Dra vänster/höger med två fingrar: Växla mellan startskärmarna eller rulla sidan i sidled
 • Svep upp-höger: Öppna lokal snabbmeny
 • Svep upp-vänster: Knappen Startsida
 • Svep ner-höger: Öppnar den globala snabbmenyn Svep ner-vänster: Knappen Tillbaka
 • Svep höger-ned: Ta fram notisfältet
 • Svep vänster-upp: Knappen Senaste apparna
 • Svep vänster-höger: Rulla upp en skärmsida
 • Svep höger-vänster: Rulla ner en skärmsida
 • Skaka enheten: Läs löpande från aktuell position
 • För handen över närhetssensor: Tysta talet
 • Tryck en gång med två fingrar: Tysta talet

Snabbmenyerna

Det finns två snabbmenyer: En lokal och en global:

 • Global snabbmeny:
  Innehåller generella läskommandon (stava senaste yttrande, läs skärmen, läs från aktuell position etc) och även möjlighet att tillfälligt pausa TalkBack och även komma åt inställningarna för TalkBack. Det går även att tona ner skärmen härifrån,
 • Lokal snabbmeny:
  Innehåller inställningar som är specifika för det objektet du står på. Här kan vi bland annat välja vad vi vill hoppa mellan, t.ex. tecken, ord, rader, rubriker etc.

Det finns två olika sätt att navigera i dessa menyer. Det ”gamla” sättet är att man tar fram önskad meny och sedan sätter ett finger på skärmen. Sedan för man ett finger runt på skärmen i en cirkel för att bläddra i menyn. När man hittar det man vill ha släpper man bara fingret. Det andra sättet är att man får en traditionell meny som man kan svepa sig igenom på vanligt sätt. När man hittat alternativet som önskas är det bara att dubbelklicka var som helst på skärmen. Inställningen för detta finns i Inställningar för TalkBack, alternativet heter Snabbmeny som lista.

Textredigering

Som tidigare nämnts skrivs text in genom att föra fingret över tangentbordet. När du hittar rätt bokstav släpper du fingret och bokstaven skrivs. Det finns dock några praktiska saker jag tänkt nämna om att förflytta sig runt i inskrivningsfälten:

Markera, klipp ut och kopiera

 • Leta rätt på textrutan där du vill markera texten.
 • Använd volymknapparna för att placera markören där du vill börja markeringen.
 • Öppna den lokala snabbmenyn genom att svepa upp-höger.
 • Svep till alternativet Markörstyrning. (Använder du det gamla sättet, sätt ett finger på skärmen och för det i en cirkel tills du hittar Markörstyrning, släpp sedan fingret).
 • Välj alternativet Starta textvalsläge.
 • Använd volymknapparna eller svep höger eller vänster för att markera texten.
 • När texten är markerad, öppna den globala snabbmenyn igen och välj sedan Markörstyrning.
 • Välj Klipp ut, Kopiera eller Avsluta textvalsläget.

Textvalsläget avslutas automatiskt om du hoppar till ett annat textfält.

För att klistra in, öppna den lokala snabbmenyn igen och välj alternativet Klistra in. Navigera teckenvis, ordvis etc För att ändra vad du vill förflytta dig mellan, gör såhär:

 1. Öppna den lokala snabbmenyn.
 2. Är du i ett textfält, välj Navigeringsinställningar.
 3. Välj Tecken, Ord, Rader eller önskat alternativ. Detta varierar sig beroende på vilket innehåll du har på skärmen. Är du på en webbsida dyker t.ex Listnavigering, kontrollnavigering etc upp.

Du kan också svepa uppåt eller nedåt upprepade gånger med ett finger. Detta bläddrar i listan med navigeringsinställningar, utan att behöva använda snabbmenyn.

Navigera med ett fysiskt tangentbord

Du kan även navigera med ett fysiskt Blåtandstangentbord, vilket kan underlätta om du t.ex vill kunna skriva lite längre texter. Du kan hoppa mellan knappar, textfält och andra objekt med Tab och bekräfta med Enter.

Iochmed TalkBack version 5 förbättrade man kortkommandouppsättningen. Man kan dock välja vilken uppsättning man vill ha genom att gå in i TalkBacks inställningar och sedan välja alternativet Anpassa kortkommandon.

TalckBack har även en virtuell markör som kan vara smidig att använda. Håll Alt nedtryckta och gå med pil höger och vänster för att bläddra genom skärmen. Tryck Alt + Enter för att bekräfta.

Nedan följer en lista över kortkommandon för TalkBack. Den här listan är gjord för den nya uppsättningen.

Om du vill: Trycker du på…
Gå till nästa objekt Alt + Pil höger
Gå till föregående objekt Alt + Pil vänster
Gå upp en rad Alt + Pil upp
Gå ner en rad Alt + Pil ner
Bekräfta aktuellt val Alt + Enter
Gå bakåt ett steg Alt + Backsteg
Gå till första objektet CTRL + Alt + pil vänster
Gå till sista objektet CTRL + Alt + pil höger
Gå till hemskärmen CTRL + Alt + H
Gå till notiserna CTRL + Alt + N
Öppna skärmen Senast använda appar CTRL + Alt + R
Hoppa till föregående fönster CTRL + Alt + pil upp
Hoppa till nästa fönster CTRL + Alt + pil ner
Sök på skärmen CTRL + Alt + Bindestreck
Stäng av TalkBack CTRL + Alt + Z
Öppna global snabbmeny CTRL + mellanslag
Öppna lokal snabbmeny CTRL + Shift + mellanslag

 

Fler kommandon finns att hitta under Inställningar -> Tillgänglighet -> TalkBack -> Inställningar -> Anpassa kortkommandon.

Föredrar du den äldre uppsättningen? Då hittar du en lista på dessa längre fram i dokumentationen.

Följande kommandon är generella för Android:

Om du vill… Trycker du på…
Gå till hemskärmen Windows-tangenten + Esc
Öppna webbläsaren Windows-tangenten + B
Öppna Kontakter Windows-tangenten + C
Gå till e-postappen Windows-tangenten + E
Gå till Gmail Windows-tangenten + G
Öppna Kalender Windows-tangenten + L
Öppna musikspelaren Windows-tangenten + P
                                       Gå bakåt Esc

Praktiska konfigurationstips

Här har jag sammanfattat några bra tips på konfiguration för att underlätta användandet.

 • Slå på genvägen för tillgänglighet genom att gå in under Inställningar -> Tillgänglighet -> Genväg för tillgänglighet. Välj kryssrutan På.
 • Har du en Samsung-enhet med en fysisk hemknapp rekommenderar jag att du slår på alternativet Direktåtkomst, som du hittar under Inställningar -> Tillgänglighet.
 • Under Tillgänglighet, under Inställningar finns ett alternativ som heter Avsluta samtal med strömknappen. Det innebär att du kan lägga på genom att trycka en gång på strömknappen.
 • Det finns tangentbordskommandon som inte är definierade, såsom att öppna den lokala och globala snabbmenyn, läsa objekt etc. Under Inställningar -> Tillgänglighet -> TalkBack -> Inställningar -> Hantera kortkommandon kan du lägga till kommandon för dessa händelser, samt ändra de redan fördefinierade om så önskas.

Lista över kommandon för den äldre tangentuppsättningen

Föredrar du den gamla tangentbordsuppsättningen? Här hittar du information om hur du ändrar vilken uppsättning som ska användas. Du hittar även en lista på de kommandon som finns.

Om du vill ändra tangentbordsuppsättningen går du till Inställningar -> Tillgänglighet -> TalkBack -> Inställningar -> Hantera kortkommandon. Gå sedan in på alternativet Tangentbordslayout. Klassisk layout är den gamla uppsättningen, medan Standard är den nya.

Nedan hittar du en lista på den klassiska tangentbordsuppsättningen.

Om du vill: Trycker du på…
Gå till nästa objekt Alt + Shift + Pil höger
Gå till föregående objekt Alt + Shift + Pil vänster
Hoppa överst på skärmen Alt + Shift + Pil upp
Hoppa nederst på skärmen Alt + Shift + Pil ner
Bekräfta aktuellt val Alt + Shift + Enter
Gå bakåt ett steg Alt + Shift + Backsteg
Gå till hemskärmen Alt + Shift + H
Gå till notiserna Alt + Shift + N
Öppna skärmen Senast använda appar Alt + Shift + R
Ändra navigeringsnivån Alt + Plus
Sök på skärmen Alt + Shift + Bindestreck
Stäng av TalkBack Alt + Shift + Z

Hur använder man BrailleBack?

BrailleBack är en app för Android som används för att du ska kunna ansluta en Blåtandsansluten punktdisplay till din Android-enhet. Du kan då läsa vad som står på skärmen på punktdisplayen och även, om displayen har inmatningsknappar, skriva in text.

BrailleBack är beroende av att TalkBack är igång och körs på enheten. Däremot är inte BrailleBack förinstallerat, så det måste du gå in och ladda ner från Google Play. Appen är gratis.

BrailleBack visar innehållet på skärmen radvis, vilket innebär att om flera saker ligger bredvid varandra på skärmen kommer dessa att synas bredvid varandra på displayen. Du kan då använda navigeringsknapparna på displayen för att hoppa mellan objekten. Tryck sedan på en Cursor Routing-tangent eller på den knappen som används för att bekräfta valet för att öppna objektet.

Ansluta till en punktdisplay

Så här gör du för att ansluta till en punktdisplay med hjälp av Blåtand:

 1. Slå på punktdisplayen och se till att den är upptäckbar.
 2. Se till att BrailleBack är installerat.
 3. Aktivera BrailleBack genom att gå in i Inställningar -> Tillgänglighet -> BrailleBack. Tryck på knappen På och svara Fortsätt på frågan om du vill starta BrailleBack.
 4. Gå in i Inställningar -> Bluetooth.
 5. Svep till knappen Sök.
 6. Svep genom listan och leta rätt på displayen.
 7. Välj displayen. När frågan om PIN-kod dyker upp anger du koden displayen har, t.ex 1234, 1111 eller 0000. Välj sedan OK.
 8. Klart! Nu ansluts displayen och du hör ett ljud när allt är klart.

Nu hörs en ljudsignal som indikerar att displayen är ansluten. Om TalkBack är påslaget kommer appen att söka efter anslutna punktdisplayer så fort telefonen låses upp. Detta betyder att du måste ha displayen påslagen när enheten låses upp.

OBS! Menyalternativen kan se lite olika ut beroende på enhetstillverkare.

Navigering

BrailleBack innehåller en rad kortkommandon som gör att du kan styra telefonen eller surfplattan. De flesta kommandon görs med hjälp av mellanslagstangenten plus en bokstav. De kommandona är generella för alla displayer. Sedan finns också kommandon som är specifika för just den displayen som är ansluten.

För att ta reda på vilka knappar som gör vad kan du trycka Mellanslag + L. Detta tar fram en lista på alla kommandon som finns för just den displayen som är ansluten.

Generella kommandon

Dessa kommandon gäller för alla punktdisplayer som stöds av BrailleBack:

 • Mellanslag + H Gå till Hemskärmen
 • Mellanslag + B Gå bakåt
 • Mellanslag + N Gå till notisfältet
 • Mellanslag + R Gå till senaste apparna
 • Mellanslag + L Lista alla kortkommandon
 • Mellanslag + punkt 7 Radera
 • Mellanslag + punkt 8 Ny rad / Retur
 • Mellanslag + punkt 3 och 4 Sökning på skärmen på/av

Skriva in text

För att punkttangentbordet ska fungera måste du först gå in och välja detta i menyn språk och inmatning. Gör såhär:

 1. Gå till det textfältet du vill mata in text i.
 2. Gå till notisfältet. (Svep höger-ner på skärmen eller tryck Mellanslag + N på punktdisplayen)
 3. Gå till Välj inmatningsmetod och välj den.
 4. Välj alternativet Brailletangentbord.

För att växla tillbaks till det virtuella tangentbordet kan man antingen göra på samma sätt som ovan eller trycka en gång på fältet längst ner på skärmen. Peka i nederkant av skärmen så kommer TalkBack säga Aktivt BrailleBack-tangentbord. Dubbeltryck där så växlar BrailleBack automatiskt tillbaks till det tangentbord som är valt som standard.

OBS! BrailleBack hjälper dig med dessa inställningar genom att informera om det första gången.

Sök innehåll på skärmen

BrailleBack innehåller en funktion som gör det möjligt att söka efter vissa fraser på skärmen. Gör såhär:

 1. Tryck kommandot för att aktivera läget för sökning, Mellanslag + punkt 3 och 4.
 2. Skriv hela eller delar av ordet du vill söka på.
 3. BrailleBack letar nu efter det du söker efter.

När du söker efter objekt finns följande kommandon att välja på:

 • Mellanslag + punkt 3 och 4: Återvänd till föregående objekt i fokus
 • Bekräfta-knappen eller Cursor routing Ställ dig på objektet som sökts
 • Panorera vänster/höger Bläddra bland sökresultat
%d bloggare gillar detta: