Jawstips #12 – Ändra visningsläge i punkt mellan radvis och strukturerat

När du använder en punktdisplay tillsammans med JAWS finns det några olika visningslägen för denna. Standardinställningen är strukturerat läge vilket innebär att det på punktraden visas extra information om knappar, skrivrutor, etc. som inte syns på skärmen. Det kan t.ex. stå ”Spara som dlg Filnamn: skriv kombo Dok1.docx”.  I det här fallet informerar punktdisplayen dig […]

Jawstips #9 – Ordlista

I JAWS 11 tillkom en funktion (Ordlista) som visar en lista över alla ord som finns i det aktuella dokumentet samt hur många gånger de förekommer. Listan sorteras så att de ord som förekommer flest gånger hamnar överst. I andra hand, dvs. när flera ord förekommer lika många gånger, sorteras orden alfabetiskt. Vanliga ord såsom […]

Jawstips #4- Låsa tangentbordet

Mer tips från David Renström. I JAWS 12 tillkom en ny funktion som kallas Tangentlås. När denna funktion är aktiverad går det inte att utföra några kommandon med tangentbordet som påverkar markören eller innehållet på skärmen. Det går dock fortfarande att använda de kommandon som används för att avläsa skärmen, t.ex. klockan (JAWS+F12), aktuell rad […]

%d bloggare gillar detta: