Etikettarkiv: freedom scientiffic

Jaws 17 på svenska släppt

Saxat från ett utskick av Håkan Andersson på Freedom Scientific.

Nu finns Jaws 17 på svenska ute för hämtning. från www.freedomscientific.se .Det är version 17.0.1806. Välj länken Filhämtning, och överst på den sidan finns länkar för att ladda ner JAWS 17. Ni kan läsa om dem nya finesserna och funktionerna i Nyheter i JAWS 17, om
ni väljer länken Nyheter, och ni kan läsa manualen och snabbtangentlistan om
ni väljer länken Dokument.
En nyhet för den här versionen, och dessutom helt nytt för oss i Sverige, är
att vi har översatt delar av hjälpen i JAWS.
Allt är inte översatt men en hel del.
Ni kan nå hjälpen i JAWS-fönstret, menyn Hjälp, JAWS Hjälp innehåll.

Andra bloggar om: , ,

Jawstips #11 – nedladdning i internet explorer 9

Ett nytt tips från David Renström

För ett tag sedan släpptes Microsofts nyaste webbläsare, Internet Explorer 9. Denna version finns dock inte för Windows XP utan endast för Vista och Windows 7. Har du inte JAWS 12 utan en tidigare version bör du inte installera Internet Explorer 9 eftersom tidigare JAWS-versioner inte tolkar alla webbsidor korrekt. Har du däremot finns det anledning att uppgradera Internet Explorer. Bland annat får du automatiskt förslag på webbadresser när du tryckt Ctrl+o och börjar skriva. Har du t.ex. tidigare varit inne på www.hitta.se så behöver du nästa gång troligen bara skriva www.h och Internet Explorer fyller i resten.
Något som du ganska snart kommer att upptäcka är att nerladdning av filer fungerar lite annorlunda i Internet Explorer 9 jämfört med tidigare versioner av webbläsaren.

Fortsätt läsa Jawstips #11 – nedladdning i internet explorer 9

Andra bloggar om: , ,

Jawstips #10 – Aktivera eller inaktivera automatiskt formulärläge

När man surfar på Internet kan man fr o m JAWS 10 ställa in så att JAWS automatiskt går in i formulärläget när man pilar till ett skrivfält så att man kan börja skriva direkt utan att först behöva trycka Enter. Sedan inaktiveras formulärläget automatiskt när man pilar uppåt eller neråt, ut ur skrivfältet.
Detta är standardinställningen i alla JAWS-versioner fr o m v10 och gör surfandet enklare för många användare. Många vill dock gärna ha tillbaka det gamla beteendet, dvs. att man måste trycka Enter eller mellanslag för att aktivera formulärläget och sedan trycka på PC-markör (numeriskt plus eller Capslock+ö) för att kunna fortsätta navigera på sidan med pilarna och snabbtangenterna. Inte minst så finns det en del hemsidor som gör att JAWS mer eller mindre hakar upp sig när automatiskt formulärläge är aktiverat.
I JAWS 12, gör så här för att ändra inställningen för automatiskt formulärläge:
1. Starta Internet Explorer.
2. Tryck JAWS-tangenten + 6 på bokstavsdelen av tangentbordet för att starta Inställningscenter.
3. Tryck Tabb till trädvyn.
4. Pila ner till Formulärläge och tryck pil höger för att öppna.
5. Pila ner till Välj formulärläge (auto eller manuell).
6. Tryck mellanslag för att ändra inställningen mellan Auto och Manuell.
7. Tryck Alt+F4 för att avsluta Inställningscenter.
8. Svara Ja på frågan i fall du vill spara ändringarna.
Tips: För att snabbare komma till inställningen för automatiskt formulärläge kan du innan du trycker Tabb till trädvyn skriva t.ex. ”välj”.
I JAWS 11 och 10, gör så här för att ändra inställningen för automatiskt formulärläge:
1. Starta Internet Explorer.
2. Tryck JAWS-tangenten + 6 på bokstavsdelen av tangentbordet.
3. Gå till menyn Inställningar (Alt+i) och välj alternativet Formulärläge med Enter.
4. Markera eller avmarkera kryssrutan ”Aktivera autoformulärläge”. När kryssrutan är kryssad är automatiskt formulärläge aktiverat.
5. Tryck Enter för att stänga dialogrutan.
6. Stäng med Alt+F4 och bekräfta med Ja att du vill spara inställningarna.
JAWS = Capslock, Num0 eller Insert beroende på tangentbordslayout.

Andra bloggar om: , ,

Jawstips #8 – Virtuell menyfliksområdesmeny

Mer tips från David Renström.
En av de nya funktionerna i JAWS 12 är den s.k. virtuella menyfliksområdesmenyn. Vad är detta? Jo, bl.a. programmen Microsoft Word 2007, Outlook 2010 samt WordPad i Windows 7 använder det nya menyfliksmenysystemet i stället för de traditionella rullgardinsmenyerna. I den nya typen av menyer går man mellans.k. flikar i stället för huvudmenyer, antingen genom att trycka pil höger/vänster när man står på ett fliknamn eller genom att trycka Ctrl+Tabb, och förflyttar sig sedan med hjälp av Tabb mellan de olika alternativen under en menyflik.
Tanken med det nya menyflikssystemet var att det skulle bli enklare att hitta den funktion man letar efter eftersom de funktioner man för tillfället inte kan använda döljs. Många synskadade upplever dock att den nya typen av menyer är krångligare att hantera eftersom man inte längre kan använda pil upp/ner för att välja alternativ och höger/vänster för att öppna undermenyer. Det händer också lätt att man fastnar i en menygrupp om man använder pil höger/vänster.
JAWS-funktionen Virtuell menyfliksområdesmeny gör att dessa nya menyer visas mera likt de ”gamla” rullgardinsmenyerna. Du kan alltså när denna funktion är aktiverad förflytta dig på samma sätt med pil upp/ner och höger/vänster. De alternativ du bläddrar förbi kommer även att markeras på skärmen så att seende personer, t.ex. lärare eller kollegor, kan följa vad du gör.
Gör så här för att aktivera det virtuella menyfliksområdet i alla program:
1.      Tryck kommandot JAWS+v.
2.      Pila ner till alternativet Virtuell menyfliksområdes-meny och tryck mellanslag för att ändra från Av till På.
3.      Tryck sedan Enter för att spara inställningen.
Prova nu att starta ett av programmen med den nya typen av menyer (Word/Excel 2007/2010, Outlook 2010, etc.), tryck Alt och gå sedan med pilarna som i den gamla typen av menyer.
OBS: Om du har lärt dig nya snabbkommandon för att via de nya menyerna aktivera funktioner, t.ex. Alt w f s för att ändra teckenstorleken i Word 2010 eller Alt n a f för att bifoga en fil i Outlook 2010, så kommer dessa kommandon i många fall att förändras när den virtuella flikområdesmenyn aktiveras eftersom menyerna kommer att ”byggas om” för JAWS. Kortkommandon såsom Ctrl+s, Ctrl+o, F12 och Ctrl+Enter kommer däremot inte att förändras.
Om du vill få tillbaka originalmenyerna i JAWS utför du samma procedur men ändrar inställningen till Av i stället.
JAWS = Num0, Insert eller Capslock beroende på tangentbordslayout.

Andra bloggar om: , ,

Jawstips #7 – Ställa in en speciell röstprofil till ett visst program

Ett nytt tips från David Renström.

Vi har tidigare gått igenom hur man skapar och redigerar röstprofiler med olika röster, hastigheter, etc. Idag ska vi gå igenom hur man kan ställa in så att JAWS automatiskt väljer en viss röstprofil när man startar eller växlar till ett program (med Alt+Tabb, JAWS+F10, etc). Detta kan vara användbart om man t.ex. använder ett engelskspråkigt program såsom AOL Instant Messenger eller MP3DirectCut och vill använda t.ex. Eloquence i detta program för att menyer m.m. alltid ska läsas upp korrekt.

Denna funktion finns i JAWS 11 och senare. Gör så här:

1.      Starta eller växla till det program som du vill alltid ska använda samma röstprofil oavsett vilken röstprofil som är vald som standard.

2.      Tryck kommandot JAWS+Ctrl+s, dvs. samma kommando som för att växla standardröstprofil.

3.      Tryck Tabb när du står i listan ”Standard”.

4.      Du kommer till en annan lista med rubriken ”För <programnamn>”, dvs. provar du detta i kommando i Outlook 2010 kommer det att stå ”För Microsoft Outlook 2010”. Det översta alternativet är ”Använd standard” och är normalt förvalt. Detta innebär att ingen speciell röstprofil ska användas i detta program utan den röstprofil som för närvarande är vald som standard kommer att användas.

5.      Använd pil upp/ner för att välja en röstprofil.

Obs: Välj en annan röstprofil än den som är vald som standard så att du märker någon skillnad.

6.      Tryck sedan Enter för att spara inställningen.

7.      Prova nu att växla mellan programmet du ställde in en röstprofil för och ett annat program. Observera dock att JAWS inte byter röstprofil i fall du endast växlar till JAWS-fönstret.

Nästa gång du trycker JAWS+Ctrl+s i programmet med en vald röstprofil kommer du direkt till listan med rubriken ”För <programnamn>”. Om du vill ta bort inställningen väljer du ”Använd standard” och trycker Enter.

JAWS = Num0, Insert eller Capslock beroende på tangentbordslayout.

Andra bloggar om: , ,

Jawstips #6 – Indikera stora bokstäver för talsynteser som inte kan ändra tonhöjd

Många av de nya talsynteserna kan inte höja eller sänka tonhöjden. Detta gör att JAWS inte kan indikera stor bokstav med hjälp av höjt tonläge. Ett alternativ är då att ställa in så att ett ljud hörs varje gång du skriver, raderar eller passerar över en stor bokstav.

Gör så här i JAWS 12 (se längre ner för JAWS 11 och tidigare):

1.      Gå till JAWS-fönstret med JAWS+j.

2.      I fall menyn inte öppnades automatiskt, dvs. i fall du inte kör JAWS från Systemfältet, tryck Alt för att öppna menyn.

3.      Gå till menyn Verktyg med pil höger (när JAWS inte körs från Systemfältet) eller pil ner (när JAWS körs från Systemfältet) och tryck Enter.

4.      Gå ner till Inställningscenter och tryck Enter.

5.      Tryck Tabb till trädvyn.

6.      Pila ner till Tal och ljudscheman.

7.      Tryck pil höger för att expandera denna undergrupp.

8.      Pila ner till Ändra scheman och tryck mellanslag.

9.      Under ”Välj schema” är troligen ”Klassiskt” valt eftersom detta är standardinställningen. Tabba till knappen Ändra markerat schema och tryck Enter.

10.  Tryck Ctrl+Tabb upprepade gånger tills du kommer till fliken Övrigt.

11.  Pila ner i listan till Versal.

12.  Tryck Tabb till radioknappen Säg text med detta objekt med röst.

13.  Byt vald radioknapp med pil ner så att radioknappen Spela ljud väljs i stället.

14.  Tryck Tabb till knappen Välj wavefil och tryck Enter.

15.  Välj ljudeffekt med pil upp och ner. Du kan spela upp ett ljud för att höra hur det låter genom att trycka Alt+s alternativt trycka Tabb och sedan Enter på knappen Spela.

16.  När du har valt ett ljud trycker du Enter på OK.

17.  Tryck Tabb till OK igen och sedan Enter.

18.  Tabba till knappen Spara markerat schema som och tryck Enter.

19.  Skriv in ett passande namn på ljudschemat, t.ex. ”Ljud för stor bokstav”, och tryck Enter.

20.  Tabba sedan till OK och tryck Enter.

21.  Svara Ja på frågan i fall du vill använda det nya schemat som standardschema.

22.  Tryck Alt+F4 för att stänga Inställningscenter.

23.  Svara Ja på frågan om du vill spara ändringarna.

Tips: I Inställningscenter kan du i stället för att trycka Tabb och sedan pila ner till rätt alternativ helt enkelt skriva in de första bokstäverna, t.ex. ”sch”, i sökrutan innan du trycker Tabb och på så sätt slippa pila så långt.

Gör så här i JAWS 11 och tidigare:

24.  Gå till JAWS-fönstret med JAWS+j.

25.  I fall menyn inte öppnades automatiskt, dvs. i fall du inte kör JAWS från Systemfältet, tryck Alt för att öppna menyn.

26.  Gå till menyn Verktyg med pil höger (när JAWS inte körs från Systemfältet) eller pil ner (när JAWS körs från Systemfältet) och tryck Enter.

27.  Gå ner till Inställningsprogrammet och tryck Enter.

28.  Tryck Alt för att öppna menyn i Inställningsprogrammet.

29.  Tryck pil höger till menyn Inställningar.

30.  Gå ner till ”Tal och ljud inställningar” och tryck Enter.

31.  Under ”Välj schema” är troligen ”Classic” valt eftersom detta är standardinställningen. Tabba till knappen Ändra aktuellt schema och tryck Enter.

32.  Tryck Ctrl+Tabb upprepade gånger tills du kommer till fliken Övrigt.

33.  Pila ner i listan till Versal.

34.  Tryck Tabb till radioknappen Säg text med detta objekt med röst.

35.  Byt vald radioknapp med pil ner så att radioknappen Spela ljud väljs i stället.

36.  Tryck Tabb till knappen Välj wavefil och tryck Enter.

37.  Välj ljudeffekt med pil upp och ner. Du kan spela upp ett ljud för att höra hur det låter genom att trycka Alt+s alternativt trycka Tabb och sedan Enter på knappen Spela.

38.  När du har valt ett ljud trycker du Enter på OK.

39.  Tryck Tabb till OK igen och sedan Enter.

40.  Tabba till knappen Spara aktuellt schema som och tryck Enter.

41.  Skriv in ett passande namn på ljudschemat, t.ex. ”Ljud för stor bokstav”, och tryck Enter.

42.  Tabba sedan till OK och tryck Enter.

43.  Tryck Alt+F4 för att stänga Inställningsprogrammet.

44.  Svara Ja på frågan om du vill spara ändringarna.

Obs: Det verkar finnas problem med denna funktion i JAWS 11.0.1447.

JAWS = Capslock, Num0 eller Insert beroende på tangentbordslayout.

Tack David Renström.

Andra bloggar om: , ,

Jawstips #5 – Ändra röstprofiler

I JAWS 10 och senare är det s.k. röstprofiler som bestämmer vilka talsyntesröster och vilken hastighet m.m. som ska användas i olika situationer. De flesta använder en enda röst hela tiden med samma hastighet och ev. tonhöjd (de flesta nya talsynteser kan inte ändra tonhöjd).

För att byta röstprofil, tryck JAWS+Ctrl+s. Välj sedan med pil upp/ner och tryck Enter för att byta till en annan röstprofil. Som standard finns röstprofiler för t.ex. Eloquence (engelska), RealSpeak Direct Alva, m.fl.

Gör så som följer för att lägga till en ny röstprofil:

1.      Gå till JAWS-fönstret med tangentkombinationen JAWS+j.

2.      Om du inte har ställt in så att JAWS visas i Systemfältet, dvs. om du inte hamnar i en meny direkt utan talet bara säger ”JAWS”, tryck Alt för att öppna menyn.

3.      Tryck Enter på menyn Inställningar.

4.      Pila ner till och tryck Enter på undermenyn Röster.

5.      Tryck Enter på menyalternativet Röstinställningar (Generell inställning i JAWS 10).

6.      I JAWS 10 hamnar du först på radioknappen Standard som anger att du vill ändra standardröstprofilen. Hur man ställer in speciella röstprofiler för vissa program går vi inte igenom idag, så därför låter vi radioknappen Standard vara markerad och trycker Tabb.

7.      Du hamnar i kombinationsrutan Namn där du med pil upp/ner kan välja bland de existerande röstprofilerna. Observera att JAWS kommer att byta talsyntes så fort du bläddrar till en annan röstprofil.

8.      Välj en röstprofil som du vill utgå ifrån när du ska skapa en ny. Välj t.ex. SAPI 5 om det är en Infovox-röst du vill använda i den nya röstprofilen eller RealSpeak Direct Alva om du vill använda en RealSpeak-röst. Tryck sedan Tabb.

9.      I JAWS 10 kommer du till en kombinationsruta där du kan välja vilken typ av talsyntes du vill använda i den nya röstprofilen, t.ex. Eloquence eller SAPI 5. Den inställning som gäller för den valda profilen är markerad. Tryck Tabb.

10.  Du kommer till kombinationsrutan där du kan välja språk. Använd pil upp/ner för att välja bland de tillgängliga språken. Observera att endast språk som är installerade visas.

11.  Just nu hoppar vi över de två nästkommande kontrollerna, dvs. knappen Upptäck SAPI 4 talsynteser och Ändra, så vi trycker Tabb tre gånger.

12.  Använd pil upp/ner eller PgUp/PgDn (för större hopp) för att ställa in hastigheten.

13.  Tryck Tabb till kombinationsrutan Skiljetecken där du kan ställa in hur mycket av skiljetecknen såsom punkt, kolon och parenteser som talet ska läsa upp. Använd pil upp/ner för att välja mellan Ingen, Några, De flesta och Alla.

14.  Tryck Tabb till kombinationsrutan Person. Här väljer du med pil upp/ner vilken röst som ska användas i denna profil.

Tips: Det kan vara en bra idé att ställa in vilken person/röst som ska användas innan du ställer in hastigheten. Använd i så fall Skift+Tabb för att gå tillbaka till Hastighet och ändra.

15.  Tryck Tabb till kombinationsrutan Tonhöjd. Ställ in tonhöjden med pil upp/ner. Observera dock att många nya talsynteser inte kan ändra tonhöjden.

16.  Tryck Tabb till kombinationsrutan Volym. Använd pil upp/ner för att justera talsyntesens volym.

17.  Tryck Tabb till skrivfältet Långsammare bokstavering. Här kan du ställa in hur mycket långsammare talet ska läsa när du använder kommandot för att bokstavera ett ord. Standardvärdet är -5% av hastigheten. Skriv in ett nytt värde i fall du vill att bokstaveringen ska gå snabbare eller långsammare, t.ex. -10 i fall du tycker att bokstaveringen ska gå ännu långsammare.

18.  Tryck Tabb till skrivfältet Tonhöjning vid versal. Här ställer du in hur mycket tonhöjden ska öka när markören ställs på en stor bokstav. Observera återigen att inte alla talsyntesröster klarar att ändra tonhöjden.

19.  I fall du får upp kombinationsrutan Löpande läsning Talsyntes så tabbar du förbi den eftersom vi inte går igenom denna funktion idag, dvs. låt den stå kvar på Standard.

20.  Tryck Tabb till knappen Spara som och tryck Enter.

21.  Ange ett namn på röstprofilen och tryck Enter. Originalnamnet står redan i skrivfältet men kommer att skrivas över när du börjar skriva.

22.  Du kommer att få en fråga i fall du vill att denna röstprofil ska användas som standard, dvs. börja användas av JAWS när du avslutar denna dialogruta. Tryck j eller n för att besvara frågan.

23.  Du är tillbaka i listan över röstprofiler och den nya röstprofilen är markerad. Tryck Enter för att stänga dialogrutan.

Observera att alla inställningar inte finns tillgängliga för alla typer av talsynteser. Det kan t.ex. hända att kombinationsrutan Volym eller Person inte används.

När du vill justera någon inställning för en röstprofil, t.ex. hastighet eller person, går du tillbaka till samma dialogruta och gör nödvändiga förändringar. Tryck sedan på OK i stället för Spara som för att spara röstprofilen med de nya inställningarna.

JAWS = Capslock, Num0 eller Insert beroende på tangentbordslayout.

Tack David Renström

Andra bloggar om: , ,

Jawstips #3- Löpande läsning utan länkar och rubriker

Detta tips kommer från David Renström. Tack David!

I JAWS 12 tillkom en funktion som gör det möjligt att läsa webbsidor utan att behöva höra när man passerar över en länk eller en rubrik. Detta kan vara praktiskt när man vill läsa längre artiklar som innehåller många länkar och/eller rubriker, t.ex. på Wikipedia.

Gör som följer för att aktivera denna funktion i Internet Explorer:

  • ·         Tryck JAWS+v när du står i Internet Explorer.
  • ·         Pila neråt i trädvyn till rubriken ”Löpande läsning inställningar”.
  • ·         Normalt ska denna rubrik vara öppnad, i annat fall trycker du pil höger för att öppna den.
  • ·         Gå sedan neråt till inställningen ”Schema”.
  • ·         Använd mellanslag för att ändra inställningen. ”Löpande läsning endast text” läser texten utan att kommentera länkar och rubriker. ”Löpande läsning text och ljud” läser texten och markerar länkar och rubriker med korta ljudeffekter. ”Ingen ändring” läser länkar och rubriker som vanligt.
  • ·         Tryck Enter för att spara inställningen. Denna inställning sparas och gäller även nästa gång du startar datorn.

Tips: Du kan snabbt komma till rubriken ”Löpande läsning inställningar” genom att i snabb följd trycka l och ö.

JAWS = Capslock, Insert eller Num0 (beroende på tangentbordslayout).

 

 

Andra bloggar om: , ,