Förhandsversion av Jaws 16 på engelska

Nu finns det en förhandsversion av Jaws 16 på engelska.

Jaws 16 beta kan köras med en licens för Jaws 15. Har du en tidigare version fungerar Jaws 16 i 40 minuter innan systemet måste startas om.

Det dröjer ju ett tag till innan svensk version kommer men här är vad som är nytt i Jaws 16. 

Länk till info och nerladdning:

 

 • Licenssystemet är numera omgjort. Licenstypen Standard har ersatts av Hemanvändning (Home Use). Denna är för icke-kommersiellt bruk, dvs. datorer som du har köpt för eget bruk och använder hemma på fritiden. Professional-licensen ska användas på arbetet, på skoldatorer, etc. De två olika typerna av licenser är alltså inte längre knutna till Windows-versionerna. Ytterligare en skillnad är att inloggning på en annan dator via fjärrskrivbordet nu också fungerar med Hem-licensen. Professional-versioner kan om så önskas nedgraderas till Home.
  OBS! Freedom Scientific har beslutat att även JAWS 15-användare kan dra nytta av det nya licenssystemet från och med nu.
 • JAWS-kommandosökning. Detta är en sökfunktion för att lättare hitta kortkommandona för olika JAWS-funktioner. Skriv in namnet eller en del av namnet på en funktion du letar efter och få upp en lista över de funktioner som matchar samt hjälptexter kring hur de fungerar. De mest grundläggande kommandona finns inte med i denna hjälpfunktion för att den inte ska bli för plottrig. Denna funktion tar även med kommandon för punktdisplayer, men bara om en punktdisplay är ansluten. Sökfunktionen är sammanhangskänslig, dvs. den ger olika resultat beroende på i vilket program du befinner dig. Kortkommandot är JAWS+mellanslag följt av j.
 • OCR av PDF-filer. I tidigare versioner av JAWS gick det endast att tolka den del av PDF-dokumentet som syntes på skärmen just när man startade OCR-funktionen. I JAWS 16 kan du enkelt skanna hela PDF-dokumentet som är öppet. Dessutom blir resultatet bättre eftersom skärmupplösningen inte har någon betydelse när denna funktion används. Texten som OCR-funktionen får fram kan sedan läsas med de vanliga lästangenterna och även kopieras delvis eller i sin helhet. Kortkommandot är JAWS+mellanslag, o, d.
 • Halvautomatiskt formulärläge (semi-auto forms mode). Till skillnad från automatiskt formulärläge så aktiveras inte formulärläget automatiskt när du pilar förbi skrivfält när det halvautomatiska formulärläget är aktivt. Däremot aktiveras formulärläget om du navigerar till ett skrivfält med hjälp av Tabb eller Skift+Tabb. Dessutom kommer inte heller snabbnavigeringstangenterna att aktivera formulärläget.
 • Förbättrat stöd för Word 2013. JAWS 16 använder UIA (User Interface Automation) för att förbättra prestandan i Word 2013. Du kommer att upptäcka en avsevärd förbättring vad gäller respons när du navigerar i och redigerar dokument. Dessutom kan nu JAWS-markören användas för att läsa synlig text i dokumentfönstret. Punktanvändare kommer också att märka att textens position visas mera korrekt. Därutöver kan man nu bläddra i dokumentet med punktdisplayen utan att markören följer med.
 • Förbättrat språkstöd i röstprofilerna. Det går nu att ställa in olika röstinställningar för varje språk i samma röstprofil. Detta kan vara praktiskt när inställningen Upptäck språk automatiskt är aktiverad. Det går också att manuellt växla språk i den aktuella röstprofilen genom att trycka Ctrl+Win+l. Kortkommandot för att temporärt (Ctrl+Alt+PgUp/PgDn) eller permanent (Ctrl+Win+Alt+PgUp/PgDn) ändra talets hastighet påverkar endast röstprofilens primära språk. Detta är normalt samma språk som JAWS är översatt till (svenska). Det går dock att välja vilket språk som ska vara primärt för varje röstprofil.
 • Inget stöd för Windows XP. Eftersom Microsoft efter 13 år inte längre uppdaterar Windows XP kommer inte JAWS 16 att fungera under XP. JAWS 15 och tidigare versioner går förstås fortfarande utmärkt att ladda ner och använda i XP.
 • Stöd för Läslista-appen i Windows 8.1. Läslistan används för att samla ihop artiklar från flera olika ställen och läsa dem på ett enkelt sätt.
 • Stöd för Kontakter-appen i Windows 8.1. I denna app kan du samla kontakter för e-post, Facebook, Twitter, LinkedIn m.m och hålla koll på alla deras uppdateringar på ett ställe samt även posta egna statusuppdateringar.
 • Nytt panoreringskommando på Focus-displayer. Tryck mellanslag tillsammans med höger eller vänster panoreringsknapp för att läsa hela punktraden utan att gå vidare till nästa rad.
 • JAWS-omstart. Om ett problem i ett program får JAWS att inte svara på ungefär 15 sekunder kommer JAWS automatiskt att starta om efter ungefär 30 sekunder.

 Från David Renström

Svenska Jaws 15 släppt

Nu finns den officiella svenska versionen av Jaws 15 ute. Stödet för windows 8 har förbättrats samt bättre stöd för windows 8 appar.

Du kan hämta den på Freedom Scientific svenska sida. Välj Filhämtning eller klicka på följande länkar.

Jaws 15 32 bit

Jaws 15 64 bit

Här är nyheterna i Jaws 15

Jawstips #16 – Ändra talhastigheten

Här kommer ett nytt tips från David Renström.

Det finns flera sätt att ändra talhastigheten i JAWS. Här följer tre av dem: 

 1. Genom att trycka Ctrl+Alt+PgUp eller Ctrl+Alt+PgDn kan man temporärt öka eller minska talhastigheten. Hastigheten återställs dock till den tidigare inställningen när du lämnar programfönstret, t.ex. genom att trycka Alt+Tabb.
 2. När du använder löpande läsning, dvs. har tryckt JAWS-tangenten+pil ner, så kan du temporärt öka eller minska hastigheten genom att trycka endast PgUp eller PgDn.
 3. Från och med JAWS 14 kan man använda tangentkombinationerna Ctrl+Windows+Alt+PgUp och Ctrl+Windows+Alt+PGDn för att öka resp. minska talhastigheten permanent. Detta innebär att inställningen sparas och även gäller nästa gång du startar om JAWS.

Windows = tangenten som oftast sitter mellan vänster Ctrl och Alt, dvs. tangenten som trycks för att visa startmenyn.

Nu finns Jaws version 14 på svenska

Nu har Freedom scientific släppt en ny version av skärmläsaren Jaws för windows. Nu är man uppe i version 14 och de stora nyheterna i denna version är att den nu stöder windows 8. Nya röster från Nuance med betydligt högre ljudkvalitet. Flexibel webb är också en annan nyhet vilket gör det möjligt att anpassa webbplatsen man besöker på olika vis, tex skala bort reklam och andra störande element. 

Läs alla nyheterna i Jaws 14 här

Här kan du hämta Jaws 14

Jawstips #15: Stänga av skyddad vy i Microsoft word

Ett tips från David Renström.

Om man använder nyare versioner av Microsoft Office, dvs. 2007 eller 2010, så råkar man oftast förr eller senare ut för att bifogade dokument som man öppnar inifrån e-postmeddelanden eller laddar ner från hemsidor inte går att läsa ordentligt med JAWS. Detta beror på den s.k skyddade vyn som Word använder och som är tänkt att skydda datorn mot skadliga dokument.

För att JAWS ska kunna läsa dokumenten på ett bra sätt måste man inaktivera den skyddade vyn. Detta gör man enklast genom att trycka F12 (snabbkommandot för Spara som) och sedan tabba till och trycka på knappen Aktivera Spara. Man behöver dock inte spara om dokumentet utan det räcker med att trycka Esc när dialogrutan för filnamn dyker upp. Nu ska det gå att läsa dokumentet som vanligt. Detta måste dock upprepas nästa gång en bifogad fil öppnas i Word.

Man kan dock också ställa in i Word så att dokument som öppnas från mail eller hemsidor inte öppnas i den skyddade vyn. Gör så här:

 1. Starta Microsoft Word.
 2. Gå till Arkiv-menyn (Alt+A).
 3. Pila ner till Alternativ och tryck Enter.
 4. Pila ner till Säkerhetscenter.
 5. Tabba till knappen Inställningar för Säkerhetscenter och tryck Enter.
 6. Pila ner till Skyddad vy.
 7. Tabba till kryssrutan Aktivera skyddad vy för filer som hämtats från Internet. Avmarkera denna kryssruta med mellanslag i fall du vill att dokument som du laddar ner från hemsidor inte ska öppnas i den skyddade vyn utan visas som vanligt. I fall du använder Microsoft Live Mail som e-postprogram ska du avmarkera denna kryssruta för att bifogade filer inte ska öppnas i den skyddade vyn.
 8. Tabba till kryssrutan Aktivera Skyddad vy för bifogade filer i Outlook. Avmarkera denna kryssruta med mellanslag i fall du inte vill att bifogade filer i Outlook ska öppnas i den skyddade vyn.
 9. Tabba till knappen OK och tryck Enter.
 10. Tabba till knappen OK igen och tryck Enter.

Nu ska det vara klart.

Jawstips #14: Tabellnavigering

Dags igen för lite tips för skärmläsaren Jaws för windows. Tack till David Renström för dessa tips.

Du vet kanske sedan tidigare att man kan använda Ctrl+Alt+en piltangent för att navigera cell för cell i en tabell, dvs. Ctrl+Alt+pil höger för att gå en tabellcell åt höger, Ctrl+Alt+pil ner för att gå till tabellcellen nedanför osv. En nyhet i JAWS 13 är en förenklad navigering i tabeller. Om du trycker JAWS-tangenten+mellanslag följt av t aktiverar du tabellnavigeringsläget och kan sedan använda pilarna utan att hålla nere Ctrl och Alt. Övriga tangentkombinationer du kan använda i detta läge, förutom pilarna, är:

 • Home: Första cellen på raden.
 • End: Sista cellen på raden.
 • Ctrl+Home: Första cellen på översta raden i tabellen.
 • Ctrl+End: Sista cellen på nedersta raden i tabellen.

Du går ur tabellnavigeringsläget genom att trycka någon tangentkombination som inte innebär förflyttning i tabellen, t.ex. PC-markör, Enter, mellanslag etc. Observera att kommandot som är kopplat till tangentkombinationen du trycker kommer att utföras. om du t.ex. trycker Enter på en länk som du navigerat till i tabellnavigeringsläget på en webbsida så kommer tabellnavigeringsläget att slås av och länken aktiveras. Denna tabellnavigeringsfunktion fungerar i t.ex. Microsoft Word, Adobe Reader (PDF-filer) samt webbläsarna Internet Explorer och Firefox. Prova gärna att gå till webbsidan mobil.resrobot.se, sök efter en buss- eller tågresa och navigera sedan i resultatet som presenteras i form av en tabell.

JAWS-tangenten = Capslock, Insert eller Num0 (beroende på tangentbordsinställning).

Nyheter i jaws version 13

Här är några nyheter i Jaws för windows version 13. Jaws 13 släpptes nu i sommar och alldeles nyligen släpptes en ny uppdaterad version. Här kan du hämta olika versioner av jaws.

Nyheter:

 • Skärm-OCR. Tolka text som finns i form av bilder på skärmen, t.ex. i PDF-filer, installationsprogram eller menyer i DVD-filmer. Du kan antingen utföra OCR på hela skärmen, hela fönstret eller bara den aktuella kontrollen i fokus.
 • Dialogrutan Ändra JAWS-inställningar har ersatts av Snabbinställningar. Tryck samma kommando (JAWS-tangenten+V) för att göra programspecifika inställningar. Dialogrutan Ändra inställningar för punktdisplay (JAWS+Ctrl+B) behövs inte heller längre eftersom dessa inställningar kan göras i Snabbinställningar. Snabbinställningar liknar väldigt mycket Inställningscenter. En skillnad är dock att du kan välja hur länge inställningarna du gör ska gälla (tills fokus ändras, tills JAWS avslutas eller tills inställningen ändras igen).
 • Nya tabellnavigeringskommandon. Tryck JAWS+Mellanslag följt av T och använd sedan pilarna (utan några extra tangenter) för att navigera i en tabell på Internet, i ett PDF-dokument eller i ett Word-dokument. På detta sätt behöver du inte hålla inne Ctrl och Alt tillsammans med pilarna. Tryck något annat kommando, t.ex. PC-markör, för att gå ur tabellnavigeringsläget.
 • Fönster som hamnar ovanpå alla andra fönster och är svåra att komma åt med hjälp av tangentbordet eftersom det inte går att Alt-Tabba till dem visas nu i Fönsterlistan (JAWS+F10).
 • Sammanhangsanpassad historik för JAWS Hitta. När du med JAWS söker efter text på skärmen kan du sedan förut hitta sådant du tidigare sökt efter genom att bläddra med pil upp/ner. Kryssrutan Sammanhangsanpassad historik gör att du kan begränsa historiken till sådant som du sökt efter på just den nuvarande Internet-domänen, t.ex. bara på www.tbteknik.se eller i det nuvarande dokumentet. Denna kryssruta är aktiverad som standard.
 • Fullt stöd för JAWS-markören i Internet Explorer 9 och Outlook 2010. Snabbare respons och mera korrekt gränssnitt mot Microsoft Word.
 • Stöd för Citrix XenDesktop 4 och senare.

Vi tackar David Renström för att han sammanställt detta.

Jawstips #12 – Ändra visningsläge i punkt mellan radvis och strukturerat

När du använder en punktdisplay tillsammans med JAWS finns det några olika visningslägen för denna. Standardinställningen är strukturerat läge vilket innebär att det på punktraden visas extra information om knappar, skrivrutor, etc. som inte syns på skärmen. Det kan t.ex. stå ”Spara som dlg Filnamn: skriv kombo Dok1.docx”.  I det här fallet informerar punktdisplayen dig alltså om att du befinner dig i dialogrutan Spara som och att du står i den skrivbara kombinationsrutan Filnamn. Det enda som visas på den aktuella raden på skärmen är ”Filnamn: Dok1.docx”. Om du ställer om visningsläget till radvis kommer inte informationen om dialogrutan och vilken typ av inmatningsfält det är att visas på punktraden. Denna information kommer dock förstås fortfarande att förmedlas av talsyntesen.
Man kan säga att visningsläget radvis visar skärmen som den ser ut medan det strukturerade läget ger extra information som ska göra det lättare att förstå hur programmet ska användas. För en person som i första hand förlitar sig på talet och i andra hand på punktdisplayen kan det vara idé att prova läget radvis eftersom punktdisplayen blir ”renare” med mindre text. Sedan handlar det förstås också mycket om en vanesak.
Gör så här för att ändra visningsläget för punktdisplayen i JAWS 12 (se längre ner för JAWS 11 och tidigare):
1.       Gå till JAWS-fönstret med JAWS+j.
2.       Om JAWS inte körs från systemfältet öppnades inte menyn automatiskt så du måste då trycka Alt. Gå sedan åt höger till Verktyg och tryck Enter.
3.       Om menyn öppnades direkt pilar du ner till Verktyg och trycker Enter.
4.       Pila ner till Instälnningscenter och tryck Enter.
5.       Tryck Tabb till trädvyn.
6.       Pila ner till rubriken Punkt.
7.       Tryck pil höger för att öppna denna rubrik.
8.       Pila ner till Generellt.
9.       Tryck pil höger för att öppna denna rubrik.
10.   Pila ner till Punktläge.
11.   Använd mellanslag för att ändra inställning mellan Strukturerad, Radvis och Tidigare talad.
12.   Stäng med Alt+F4 när du är nöjd.
13.   Svara Ja när du får frågan i fall du vill spara inställningarna.
Gör så här för att ändra visningsläge för punktdisplayen i JAWS 11 och tidigare:
1.       Gå till JAWS-fönstret med JAWS+j.
2.       Om JAWS inte körs från systemfältet öppnades inte menyn automatiskt så du måste då trycka Alt. Gå sedan åt höger till Verktyg och tryck Enter.
3.       Om menyn öppnades direkt pilar du ner till Verktyg och trycker Enter.
4.       Pila ner till Instälnningsprogrammet och tryck Enter.
5.       Öppna menyn med Alt.
6.       Pila åt höger till Inställningar och tryck Enter.
7.       Pila ner till Punktdisplay och tryck Enter.
8.       Tabba till kombinationsrutan Punktvisning.
9.       Använd pil upp/ner för att ändra inställning mellan Radvis, Strukturerad och Tidigare talad.
10.   Tryck Enter när du är nöjd.
11.   Tryck Alt+F4 för att stänga Inställningsprogrammet.
12.   Svara Ja på frågan i fall du vill spara inställningarna.
JAWS = Num0, Insert eller Capslock beroende på tangentbordsinställning.

Tack till David Renström

 

Jawstips #9 – Ordlista

I JAWS 11 tillkom en funktion (Ordlista) som visar en lista över alla ord som finns i det aktuella dokumentet samt hur många gånger de förekommer. Listan sorteras så att de ord som förekommer flest gånger hamnar överst. I andra hand, dvs. när flera ord förekommer lika många gånger, sorteras orden alfabetiskt. Vanliga ord såsom ”det”, ”men” och ”jag” räknas inte.
Tryck JAWS+Ctrl+w för att aktivera denna funktion när du t.ex. står i ett Word-dokument. Pila sedan uppåt/neråt i listan över ord och tryck Enter för att hoppa till nästa förekomst (med start från markörens position) av det valda ordet. I fall ordet inte förekommer längre ner i dokumentet, dvs. efter markörens position, kommer du att hamna på det ställe där ordet förekommer första gången i dokumentet.
När ett ord förekommer flera gånger i dokumentet kanske du vill se i vilka sammanhang det dyker upp. Välj i så fall ordet i listan och tabba sedan till och tryck på knappen Sammanfattning eller använd kortkommandot Alt+s. Använd sedan pil upp/ner för att bläddra mellan de olika meningarna där ordet förekommer och tryck Enter för att hoppa till den valda meningen.
Det enklaste sättet att hoppa mellan förekomster av samma ord är att använda navigeringskommandona w (nästa) och Skift+w (föregående). Glöm dock inte att du måste aktivera navigeringstangenter med JAWS+z för att detta ska fungera i Word, Outlook, etc. medan detta inte behövs på webbsidor och i PDF-filer.
Denna funktion fungerar på webbsidor och i PDF-filer samt i Microsoft Word, Outlook, Outlook Express, Anteckningar och WordPad.
JAWS = Capslock, Num0 eller Insert beroende på tangentbordslayout.
Tack David Renström.

Jawstips #4- Låsa tangentbordet

Mer tips från David Renström.

I JAWS 12 tillkom en ny funktion som kallas Tangentlås. När denna funktion är aktiverad går det inte att utföra några kommandon med tangentbordet som påverkar markören eller innehållet på skärmen. Det går dock fortfarande att använda de kommandon som används för att avläsa skärmen, t.ex. klockan (JAWS+F12), aktuell rad (JAWS+pil upp), aktuellt ord (JAWS+Num5 eller JAWS+k), m.fl.

Tangentlåset är praktiskt när man vill undvika att av misstag komma åt en tangent som kan störa en pågående process, t.ex. när man laddar ner en fil från Internet eller kopierar filer mellan diskar i Utforskaren. Det kan förstås också vara bra att ha när det finns djur eller småbarn i närheten som kan komma åt tangentbordet när man lämnar datorn för en stund.

För att aktivera tangentlåset, tryck JAWS+mellanslag och sedan l. Tryck sedan samma tangentkombination när du vill låsa upp igen.

JAWS = Insert, Num0 eller Capslock (beroende på tangentbordslayout).