Infovox 4 är nu släppt

infovox4 är en innovativ och lätthanterlig allt-i-ett-lösning för användning på olika datorer, var man än befinner sig, i hemmet, på jobbet eller någon annanstans.
infovox4 inkluderar både en portabel USB-lösning och 3 lokala installationer som kan flyttas mella olika datorer (PC)
NYA EGENSKAPER
Windows 8 support
Bättre uppfattbarhet vid hög läshastighet med nya ”små och snabba” Colibri-röster, baserade på en helt ny teknologi utvecklad av Acapela Group
Lägg till eller ta bort röster när som helst och utan kostnad med nya funktionen Download Manager
Menybaserat användargränssnitt för enklare navigering med skärmläsare
26 språk /62 röster, inklusive Australiensisk engelska med nya rösten Tyler och Svenska dialekter- skånska (rösten Mia) och Göteborgska (rösten Kal)

Acapelas talsynteser finns nu i betatest till android

Acapela som gjort talsyntesmjukvara i många år för windows och vissa mobila enheter samt rösterna till Mobile Speak har nu kommit med första testversionen av sina röster för android. Det är de vanliga välkända rösterna Erik, Elin och Emil som finns att ladda hem. Själva talsyntesmotorn är gratis i playstore men varje röst måste köpas separat i appen. Rösterna kostar 30 euro styck att hämta. Att det är första betan märks för den är rätt ostabil och slutar fungera rätt vad det är. På min testtelefon ville den inte ens prata efter installation. Men är du intresserad av att testa och ge feedback till acapela så kan du nu hämta och köpa en eller flera röster.

Gå in i playstore och sök efter acapela så hittar du den direkt. När motorn är installerad öppnar du den som en vanlig app från launchern och väljer röst att köpa och hämta. Sedan går man in i inställningarna och väljer den som standardtalsyntes. 

Men som sagt, varning varning, detta är en testversion så fel och brister kan förekomma, och jag kan säga att de finns. 

Ingmar återuppstånden från de dödas talsynteser

Acapela har lyssnat på sina användare och återinfört talsyntesen Ingmar i sortimentet igen. Rösten kommer nu att finnas i Infovox 3 och de har en uppgraderingskampanj nu för de som har äldre versioner av infovox.

Bland användarna har Ingmar varit den absolut mest omtyckta rösten i Acapelas sortiment. Den har varit både tydlig och snabb. Tydligheten har främst varit nödvändig vid rättning och kontroll av text så det lätt går höra bokstäver när man navigerar i texten.

Så då säger vi bara välkommen tillbaka då Ingmar till en ny tjänstgöring i talsyntesernas värld.

Vad väljer vi för röster till våra talsynteser

Det har gjorts en enkät om vilka röster vi föredrar till våra talsynteser. I meddelandet som man skickade ut med en sammanfattning av svaren i enkäten kan vi läsa följande. Det var 107 personer som svarade på enkäten.

Upprinnelsen till enkäten är, som ni säkert känner till, att talsyntesrösten Ingmar är på väg ut ur produktsortimentet. Men Enkäten visar tydligt att en majoritet föredrar Ingmar, särskilt de som ställer stora krav på röstens prestanda. Närmare bestämt använder 55% rösten Ingmar i sin dator. 68% använder Ingmar i sin mobil och 79% i sin rats-tidning. De röster som kommer närmast efter är Erik med 17% i datorn och 17% i Rats samt Alva med 12% i datorn och 13% i mobilen. 
Enkäten visar att de som är mycket nöjda använder oftare Ingmar än de som bara är ganska nöjda. De som ställer stora krav på rösten använder oftare Ingmar. Avancerade användare har i högre grad kryssat Ingmar.
Sammantaget visar enkäten att rösten Ingmar är av mycket stor betydelse för de synskadade IT-användarna. Det finns inte någon annan röst som kommer i närheten av Ingmars nivå. 
Det bör därför vara ett krav att synskadade ges oförändrade möjligheter både att välja Ingmar och att följa utvecklingen av nya röster till dess det har utvecklats en fullgod ersättare.
Det finns mera av intresse i rapporten, bland annat vilka krav deltagarna ställer och hur de använder talsyntesen.
Hela rapporten kan du läsa eller ladda ner på:
http://www.srfskaraborg.r.se/enkat/talsyntesroster.html

Jag kan ju bara helt enkelt hålla med. Ingmar är fortfarande den tydligaste rösten av de som acapela har i sin produktlista. Han är deffinitivt den tråkigaste att lyssna till men skall man rätta fel i en text är han den tydligaste att använda. Erik som nämndes ovan är behagligare på längre texter men ord och bokstavsvis fungerar han inte. Själv är jag inte helt representativ då jag uteslutande kör punkt till datorn men jag skulle också valt ingmar rösten om jag var tvungen välja.