Hjälpmedel och Linux

Hjälpmedel i linux

Linux är ett operativsystem för din dator som bygger på fri och öppen programkod. Vem som helst kan använda och distribuera det samt modifiera det efter tycke och smak. Det finns en hel del olika distributioner av linux. De vanligaste är Ubuntu, debian och fedora.

I Ubuntu och Debian finns stöd från början för hjälpmedel för synskadade. I fedora får man komplettera med lite programpaket för att få det att fungera.

Det finns två sätt att arbeta med linux:

Textkonsolen

Textkonsolen är ren textbaserad miljö utan grafiska element och man använder textkommandon för att utföra det man önskar. Kan gämföras med hur DOS såg ut förut.

Grafisk miljö:

Här arbetar man i en grafisk miljö som liknar windows och andra grafiska gränssnitt. Metoden är peka och klicka precis som i windows. Det finns flera olika grafiska miljöer och den som erbjuder bäst tillgänglighet för synskadade är Gnome desktop. Denna miljö finns i alla tre ovan nämnda distributioner.

Hjälpmedel i linux:

I textkonsolen finns stöd för både tal och punktskrift. De flesta punktdisplayer som finns och har funnits på marknaden fungerar. Displayer anslutna via usb brukar oftast kännas igen automatiskt.

Tal kan erhållas genom flertalet skärmläsarapplikationer och här hänger det mest på vilken form av talsyntes man har. Mjukvarutalsyntes är oftast Espeak som erbjuder tal på många språk bl a svenska. Fristående talsynteser kan också användas. Skärmläsarna för textkonsolen är bl a speakup och yasr med flera. Speakup erbjuder en skärmläsning på väldigt djup nivå i systemet och fungerar bra för t ex systemunderhåll osv medan yasr endast fungerar när användren loggat in i sitt konto.

Punktstödet ges via programmet brltty och fungerar överallt i systemet.

Textkonsolen används oftast i servermiljö men även vissa synskadade användare trivs bra där då alla nödvändiga program finns.

I det grafiska gränssnittet Gnome desktop finns en skärmläsare som föjer med och är förinstallerad i distributionen Ubuntu. I övriga brukar man få installera den i efterhand. Skärmläsaren heter Orca och har stöd för tal, punkt samt förstoring.

Tal och punktstödet fungerar bra i de program som är skrivna på korrekt sätt för tillgänglighet. De medföljande pgrammen för ordbehandling, e-post mm fungerar fint. Webläsaren fungerar också bra men däremot kan det bli problem med väldigt komplicerade hemsidor.

Mjukvarutalsyntesen som medföjer är Espeak som ger tal på flertalet språk bl a svenska. Fristående talsynteser verkar inte gå att använda här.

Punktstöd ges via brltty som i textkonsolen så antalet punktdisplayer som stöds är lika som för textkonsolen.

Förstoringen är okej och kvalitén hänger mycket på grafikkortet i datorn samt att det finns driver som fungerar med det.

Specialutgåva av linux

Då linux är fritt att modifiera och distribuera så har det på senare tid skapats en helt egen distribution med hjälpmedelsfunktionerna i fokus. Man kan välja att köra ett flertal skärmläsare både i textkonsolen och i grafiska miljön.

Denna distribution kallas Vinux och bygger i grunden på en modifierad Ubuntu linux.

Denna finns på http://www.vinux.org.uk.

Målet är att göra en tillgänglig linux distribution som är lätt att installera och att komma igång med som synskadad användare. I denna distribution ingår flertalet skärmläsare samt många och bra nyttoprogram och en hel del program för underhållning. Man kan köra den från cd eller installera den på sin dator antingen bredvid sin vanliga windows eller helt ersätta windows.

%d bloggare gillar detta: